Dolní Němčí – oznámení:

§ Františky darovaly na kostel 3 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Vzadu v kostele jsou informace o velké farní pouti v červnu 2020. Do konce března je potřeba na faře zaplatit zálohu 2 000 Kč. Přineste také na lístku datum narození a číslo občanského průkazu.

§ Děti, když přijdete v době postní na mši svatou nebo křížovou cestu, dejte si postavičku na horu blahoslavenství vzadu v kostele. Dostanete i postní úkol na týden. Postní výzvy jsou k dispozici také pro dospělé vzadu.

§ Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané panem Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy. arcibiskup Jan

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.