Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1948 daroval na kostel 2 500 Kč. Ročník 1961 daroval 1 000 Kč. Další dary: 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu se modlí křížovou cestu třeťáci a jejich rodiče a při mši svaté bude pro ně katecheze. Účast nutná.

§ Tento čtvrtek je postní sbírka potravin mezi 17:15 – 17:25 hodin před Jednotou.

§ Příští neděli křížovou cestu povedou ženy a po křížové cestě se připojíme ke světovému dni modliteb, který letos připravily ženy ze Zimbabwe. Při těchto modlitbách se koná sbírka pro nejvíce potřebné tamní děti ve škokách.

§ V neděli 22. 3. je opět Netradiční misijní cukrárna. Prosíme cukrářky, ať se hlásí co nejdříve paní Janě Fibichrové do 17. 3. 2020 a ostatní pomocníci u Eriky Uhrové. Dětem se budou rozdávat přihlášky ve škole, v náboženství a jsou také vzadu v kostele. Odevzdávat je mohou na faře, v hodinách náboženství nebo u Martiny Smetanové.

§ V sobotu 28. 3. 2020 je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě. Pro biřmovance je toto setkání povinné.

§ Stále se můžete hlásit na farní tábor.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Vítané jsou hlavně konzervy a instantní polévky. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 16:45 – 16:55 hodin v Horním Němčí před kostelem a v 17:00 – 17:10 hodin ve Slavkově před OD Hruška. Jedná se o pomoc lidem našeho děkanátu.

· V sobotu 28. 3. 2020 je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.