Dolní Němčí – oznámení:

§ Marie darovaly na kostel 11 200 Kč. Ročník 1942 daroval 500 Kč. Další dary na opravy: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu po mši svaté je opět zkouška kostelního sboru.

§ Autobus na děkanátní pouť do Olomouce odjíždí v 7 hodin ze zastávky u obchodu. 100 Kč se bude vybírat při nástupu do autobusu. Místa jsou ještě volná, takže se můžete ještě zapsat

§ V sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností a v neděli bude jen jedna mše svatá. Slavnost biřmování začíná v 10 hodin.

§ Přihlášky do náboženství dostaly všechny děti ve škole od svých třídních učitelů. Pokud ji přesto nemáte, přijďte si na faru. Rozvrh hodin byl trochu změněn, ale snad je to již konečné.

§ Novénu před biřmováním se modlíme společně každý den v 19,15 hodin v kostele. V pondělí, středu a pátek možná o chviličku dřív – po skončení večerní mše svaté. Novéna není jen pro biřmovance a kmotry, ale modlit se můžete přijít každy, vždyť tvoříme společenství farnosti. Zpovídat před slavností budu budu během týdne v pondělí, středa a pátek vždy přede mší svatou od 17:45 hodin. Ve středu po mši svaté a novéně bude příležitost ke svátosti smíření i pro vaše kmotry a rodinné příslušníky. Zpovídat bude ještě také P. Antonín Bachan z Hluku. Na vlastní slavnost bude také nácvik, abychom si celý obřad prošli a řekli si podrobnosti. Nácvik bude v pátek po večerní mši svaté a novéně. Vzhledem k tomu, že do obřadu budou aktivně zapojeni i kmotři, tak je prosím, aby také přišli.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na renovaci kříže: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Autobus na děkanátní pouť do Olomouce odjíždí z Horního Němčí v 6:45 hodin ze zastávky u školy. 100 Kč se bude vybírat při nástupu do autobusu. Místa jsou ještě volná, takže se můžete ještě přihlásit

· Příští neděli přijede P. Antonín Bachan z Hluku, protože v Dolním Němčí je slavnost biřmování.

· Náboženství se začne vyučovat od pondělí 21. září 2020.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.