Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1945 daroval na kostel 1 000 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od úterý 15. září začne pravidelné setkávání Misijního klubka v 17 hodin ve farní dvoraně. Za příznivého počasí bude převážně venku. Těší se na každého nového kamaráda.

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je první setkání scholičky na faře.

§ Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Ve středu 23. září v 19 hodin se uskuteční na faře v Uherském Brodě přednáška P. Karla Skočovského s názvem Co říká lidské tělo o Bohu – Inspirace sv. Jana Pavla II. Přednášku pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie.

§ První sobotu a neděli v říjnu se koná církevní část tradiční růžencové pouti. V neděli 4. 10. bude hlavním celebrantem mše svaté v klášterní zahradě v 10:30 hodin biskup Antonín Basler. Přede mší je plánován průvod krojovaných poutníků od gymnázia Jana Ámose Komenského v 10 hodin, prosíme o vaši účast. Případné změny kvůli hygienickým opatřením budou zveřejněny na webu klášterního kostela a zaslány do farností děkanátu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dar 15 000 Kč na renovaci kříže. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

· Ve středu 23. září v 19 hodin se uskuteční na faře v Uherském Brodě přednáška P. Karla Skočovského s názvem Co říká lidské tělo o Bohu – Inspirace sv. Jana Pavla II. Přednášku pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie.

· První sobotu a neděli v říjnu se koná církevní část tradiční růžencové pouti. V neděli 4. 10. bude hlavním celebrantem mše svaté v klášterní zahradě v 10:30 hodin biskup Antonín Basler. Přede mší je plánován průvod krojovaných poutníků od gymnázia Jana Ámose Komenského v 10 hodin, prosíme o vaši účast. Případné změny kvůli hygienickým opatřením budou zveřejněny na webu klášterního kostela a zaslány do farností děkanátu.

· Náboženství se začne vyučovat od pondělí 21. září 2020.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.