Farní list Horní Němčí

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Setkání s Bohem

„Jsme plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.“ (2 Kor 5,6-10)

Na této zemi žijeme ještě v jistém oddělení od Boha. Nemůžeme ho vidět, mluvit s ním tváří v tvář… Avšak celý život směřujeme k okamžiku, kdy ho spatříme tváří v tvář. V té chvíli plně poznáme všechny souvislosti svého života, i vše co v našem životě bylo dobré a co zlé.

Když si představím, že uvidím celý svůj život ve všech souvislostech, zároveň se na tu chvíli těším, ale současně cítím jistou nervozitu. Jak vlastně žiji? Jak budu žít v následujících letech? Jaké plody přinese můj život – sladké, výživné, hořké, zkažené…? Jak bude můj život zhodnocen?

Po všech otázkách, které mohou duši i zneklidňovat, přichází jediná výzva: DŮVĚŘUJ! Být ustavičně plný důvěry je vlastně životní cesta, návod, jak se vypořádat se vším, co nás zneklidňuje a odvádí od Boha.

Pokud Bohu důvěřuji, pak Mu také vkládám svůj život do rukou. Pokud žiji s Bohem v prohlubujícím se vztahu, pak chci vidět věci jeho pohledem. Pokud hledám Boží řešení, pak nechci vést život plný sobectví, arogance, přezíravosti a lhostejnosti. A odevzdávám-li stále a upřímně Bohu svůj život, pak bude setkání s Ním tváří v tvář mým nejvytouženějším cílem a ne strašákem.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

§ Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od čtvrtka do neděle jsem na velké farní pouti. Budu na všech místech pamatovat v modlitbě i na farníky z naší farnosti. Prosíme také o modlitbu. V případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu se obracejte na otce Josefa Stojaspala v Dolním Němčí.

§ Tento týden nebude v Horním Němčí ani Slavkově mše svatá. Příští neděli přijede kněz z Uherského Brodu.

Komentáře jsou uzavřeny