Spolčo dětí

SPOLČO (společenství) DĚTÍ

Nejbližší termín Dětského spolča – pátek 16. června 2017

JAK VZNIKLO

Vzniklo v říjnu roku 2011 a to hlavně díky tomu, že jsme chtěli ve farnosti obnovit mše svaté pro děti. Chtěli jsme, aby se děti, které jdou k 1. svatému přijímání, nějakých způsobem zapojily do života farnosti. Také jsme chtěli, aby se děti, které jezdí na farní letní tábor, nadále scházely. No a  SPOLČO DĚTÍ bylo na světě. 🙂

Začali jsme se scházet ve farní dvoraně pouze 1x  měsíčně vždy na první pátek. Prvořadý úkol byl vytvořit něco na nedělní mši svatou zvláště pro děti.  Takže se s dětmi  tvořilo, povídalo, kreslilo, zpívalo, modlilo, luštilo a také se hrály hry k určitému tématu.

Vždy v adventní dobu spíme s dětmi na faře. Po celý rok se připravujeme na farní letní tábor.

JAK VYPADÁ SPOLČO TEĎ

Dnes už na mše pro děti nic netvoříme. Máme vždy celoroční téma a tím se na SPOLČU hravou formou zabýváme.  Hlavní cíl SPOLČA je, aby děti různých věkových kategorií dokázaly  spolu být, měly se rádi, vzájemně si pomáhaly, dělaly dobré skutky a všímaly si více lidí kolem sebe. Děti se učí osobní modlitbě (modlitbě vlastními slovy) a modlí se za děti ve farnosti. Tvoříme věci na farní aktivity (misijní cukrárnu, vánoční, velikonoční jarmark …) Starší děti se učí starat o ty mladší. Vymýšlí pro ně hry, takže se stává, že jsme velký čas venku a k nějakému povídání se vůbec nedostaneme. Hlavní věc je, že jsou děti spolu a zažijí přitom hodně legrace.  Věřte nám to nebo ne, ale dětem se nikdy nechce domů.

PRO KOHO JE URČENO

Pro všechny děti školou povinné. J

LETOŠNÍ TÉMA 2016/17

Letos si povídáme o andělech a snažíme se jimi „stát“.

KONTAKT

Bližší informace o SPOLČU můžete získat u Martiny Smetanové buď osobně nebo ji kontaktujte na e-mailu: martinasmetanova(zavinac)centrum.cz. S dětmi máme i na facebooku svou skupinu s názvem Farní tábor. Vkládáme na ni veškeré farní aktivity pro děti, které se dějí v naší farnosti.  Skupina je uzavřená z důvodu, že na ni dáváme fotky dětí z různých farních aktivit. Pokud byste chtěli být členem této skupiny, musíš o to požádat Martinu Smetanovou nebo P. Petra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny