Audio Farnost

Rádio farnosti? Tak trochu.

Audiopřenos z kostela funguje pouze
během bohoslužeb

Když bohoslužba není,
hraje rádio hudbu a četbu z Bible.

Farní rádio je ve zkušebním provozu, tak buďte, prosím, shovívaví, když zrovna nebude fungovat. 🙂

ZKUŠEBNÍ PROVOZ !!!

Přehrávání spustíte tlačítkem Play (šipka).
Místo šipky se objeví tlačítko Stop (čtvereček).
Zvuk se začne přehrávat po 10-15 vteřinách.
Mějte proto, prosím, strpení. 😉

Pokud přehrávač nefunguje dobře, zkuste přímý odkaz na stream rádia.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ !!!

Denní program

5 hodin – litanie k Božímu milosrdenství
6 hodin – Anděl Páně
7 hodin – Akatist k Panně Marii
9 hodin – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
12 hodin – Anděl Páně
13 hodin – Zpívaný růženec
15 hodin – Korunka Božího milosrdenství
17 hodin – Loretánská litanie
18 hodin – Anděl Páně
20 hodin – Růženec
22 hodin – Tedeum

Mimořádný program

Neděle – 16 hodin – katecheze kněze


Internetové připojení kostela poskytujeDěkujeme


Můžete si také pustit křesťanskou stanici Proglas.


Komentáře jsou uzavřeny