Rádio farnosti? Tak trochu.

Android aplikaci si můžete stáhnout na Google Play.

Audiopřenos z kostela funguje pouze
během bohoslužeb

Když bohoslužba není,
hraje rádio hudbu a četbu z Bible.

Pokud přehrávač nefunguje dobře, zkuste přímý odkaz na stream rádia.


AudioKostel  –  Denní program
5 hodin – litanie k Božímu milosrdenství
6 hodin – Anděl Páně
7 hodin – Akatist k Panně Marii
9 hodin – litanie k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu
12 hodin – Anděl Páně
13 hodin – Zpívaný růženec
15 hodin – Korunka Božího milosrdenství
16 hodin – Biblické knihy
– kniha Kazatel (sobota, středa)
– kniha Píseň písní (pondělí, čtvrtek)
– kniha Job (pátek)
16 hodin – katecheze kněze (neděle)
17 hodin – Loretánská litanie
18 hodin – Anděl Páně
19 hodin – schola Nekonečno (úterý, čtvrtek, neděle)
20 hodin – Růženec
22 hodin – Tedeum

 


Internetové připojení kostela poskytujeDěkujeme


Můžete si také pustit křesťanskou stanici Proglas.