Nedělní ohlášky: 11-2-2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost k Panně Marii Lurdské. § Boženy na kostel darovaly 4 300 Kč. Ročník 1945, 1951 a 1973 darovali na kostel po 500 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý to bude v Misijní Klubku žít masopustním veselím. Proto jsou zvány všechny děti, i ty, co do Klubka nechodí. Těšte se na skvělou zábavu. Tak v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně se na váš těší „klubkaři“. § Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin. § Ve … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 4/2/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Misijní klubko a ministranti pořádají toto úterý turnaj v Člověče, nezlob se a dalších stolních hrách pro obyvatele charitního domu. Začátek v 17 hodin. Jsou zváni všichni, kdo si rádi hrají. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu nejmenší děti, které chodí do 1. a 2. třídy. Těším se na vás. § Ve čtvrtek je opět setkání malé scholičky v 17 hodin na faře. § Ve čtvrtek 8. února v 18,30 hodin bude setkání s rodiči třeťáků ve farní dvoraně. § Příští neděli je světový den nemocných. Proto při ranní mši svaté v 7:30 hodin bude udělování svátosti nemocných. … Čtěte celý příspěvek ….