Nedělní ohlášky: 24/11/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Dechová hudba Dolněmčanka darovala na kostel 500 Kč. Kateřiny darovali 800 Kč. Ostatní dary 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať § Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 7. – 9. třídu). § Příští neděli začíná advent. Při mši svaté vám rád požehnám adventní věnce. Každou adventní neděli v 10 hodin budou modlitby za rodiny před obrazem Svaté Rodiny, který pak bude putovat po rodinách. Další možnosti duchovně prožít dobu adventní najdete ve farním listu. § BIŘMOVANCI pátek – 29/11 – 19 hodin – biblická hodina // v sobotu v Nivnici je od 19,30 církevní silvestr § Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která proběhne v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/11/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1 500 Kč. Dar 1000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať § Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 4. – 6. třídu). § Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela. § BIŘMOVANCI pátek – 22/11 – 19 hodin – biblická hodina // neděle – 24/11 – 10,30 hodin – katecheze při mši svaté § Kateřiny vybírají na kostel a mši svatou. § V úterý 19. listopadu v 19 hodin je na faře v Uherském Brodě přednáška P. Libora Všetuly na téma Život v době internetu. § Na slavnost Ježíše Krista Krále se koná Fatimský den regionu Vlčnov – Slovácko v Pitíně. Zahájení v 15 hodin a … Čtěte celý příspěvek ….