Nedělní ohlášky: 18/8/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ludvíci darovali na kostel 2 200 Kč. Ročník 1944 daroval 1 000 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pátek je modlitební procesí ze Starého Města na Velehrad. Program je ve Farním listu. § Příští neděli při ranní i hrubé mši svaté (vždy na konci) bude farní „referendum“ o sochách na schodišti. § V neděli 1. 9. 2019 (na začátku školního roku) v 10,30 hodin bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků). § Milí farníci, v úterý 3. září 2019 pojedeme s naší farností na Svatý Hostýn. Pojedou 2 autobusy. Zapisujte se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/8/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1972 daroval na kostel 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § Charita Uherský Brod hledá do týmu domácí zdravotní péče všeobecnou sestru. Více informací se najdete na plakátku nebo na webu charity. § Ludvíci vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 6 Horní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § Charita Uherský Brod hledá do týmu domácí zdravotní péče všeobecnou sestru. Více informací se najdete na plakátku nebo na webu charity.

Nedělní ohlášky: 4/8/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dary 4 000 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať! § Tento týden se v případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu obracejte na faráře v Nivnici, P. Zdeňka Klimeše § Ludvíci vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. § Z vlčnovské farnosti nás zvou na poutní zájezd do Mariazell, Salzburgu – po stopách Tiché noci. Koná se 21. – 22. září 2019. V případě zájmu pište do tohoto pátku na e-mailovou adresu: favlcnov@ado.cz . Více informací na plakátku. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 5 Horní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať! § Tento týden se v případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu obracejte … Čtěte celý příspěvek ….