Nedělní ohlášky: 19/11/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dar muzikantů na kostel: 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře. § V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude Večer chval v našem kostele. Na začátku bude pobožnost s žehnáním farního adventního věnce. Tímto večerem vstoupíme do doby adventní. § Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce. § 1. prosince 2017 od … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 12/11/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na Charitu: 12 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí 13. 11. je přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. § V úterý v 17 hodin je opět setkání misijního Klubka ve farní dvoraně.  § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. § Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu. § V sobotu má úklid skupina č. 5 Horní Němčí – oznámení: § Sbírka na Charitu: 4 650 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek po … Čtěte celý příspěvek ….