Nedělní ohlášky: 12/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele májová pobožnost. § Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí bude fatimská májová pobožnost přede mší svatou od 17:45 hodin. Od 17:45 bude také ještě příležitost ke svátosti smíření. Při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout vážně nemocní lidé a všichni senioři. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Zvu všechny děti, především třeťáky. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. § Dětský den se blíží a bude v sobotu 1. června 2019. Proto hledáme dobrovolníky, … Čtěte celý příspěvek ….

BIŘMOVÁNÍ 2020 – pozvání na přípravu

„Biřmování je svátost, která dovršuje křest. Jeho účinkem je zvláštní vylití Ducha Svatého. Kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze tuto svátost, dostane sílu stát se svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve.“ Bratři a sestry, zvláště mladí farníci! Rád bych vám v naší farnosti nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří chtějí prohloubit svoji křesťanskou víru, stát se zodpovědnými křesťany a přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Přihlásit se mohou mladí lidé, kteří nyní chodí do 1. ročníku střední školy. A samozřejmě starší. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této … Čtěte celý příspěvek ….