Informace

Mše svaté ve středu a pátek se budou konat, ale věřícím důchodového věku doporučujeme zůstat doma a mše svaté se zúčastnit prostřednictvím audiopřenosu nebo využijte televizi Noe či rádia Proglas. Ohledně bohoslužeb o víkendu bude upřesnění zítra nebo v pátek. Také rušíme Netradiční misijní cukrárnu.

Nedělní ohlášky: 8/3/2020

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1948 daroval na kostel 2 500 Kč. Ročník 1961 daroval 1 000 Kč. Další dary: 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu se modlí křížovou cestu třeťáci a jejich rodiče a při mši svaté bude pro ně katecheze. Účast nutná. § Tento čtvrtek je postní sbírka potravin mezi 17:15 – 17:25 hodin před Jednotou. § Příští neděli křížovou cestu povedou ženy a po křížové cestě se připojíme ke světovému dni modliteb, který letos připravily ženy ze Zimbabwe. Při těchto modlitbách se koná sbírka pro nejvíce potřebné tamní děti ve škokách. § V neděli 22. 3. je opět Netradiční misijní cukrárna. Prosíme cukrářky, ať se hlásí co nejdříve paní Janě Fibichrové do 17. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/3/2020

Dolní Němčí – oznámení: § Františky darovaly na kostel 3 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. § Vzadu v kostele jsou informace o velké farní pouti v červnu 2020. Do konce března je potřeba na faře zaplatit zálohu 2 000 Kč. Přineste také na lístku datum narození a číslo občanského průkazu. § Děti, když přijdete v době postní na mši svatou nebo křížovou cestu, dejte si postavičku na horu blahoslavenství vzadu v kostele. Dostanete i postní úkol na týden. Postní výzvy jsou k dispozici také pro dospělé vzadu. § Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 23/2/2020

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka byla 15 500 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Milé děti! I letos pro vás připravili farní tábor v termínu 11. -18. 7. 2020 na Rekreačním středisku Ječmínek – Osvětimany. Přihlášky a bližší informace naleznete na letáčku vzadu v kostele. § Josefové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 16 Horní Němčí – oznámení: · Měsíční sbírka byla 5 800 Kč. Pán Bůh zaplať! · Úmysly na mši svatou jsou zapsané v březnu zatím jen na první týden. Další týdny jsou volné.