Nedělní ohlášky: 27/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať § Pán Bůh zaplať také za páteční Misijní Modlitební most, Netradiční cukrárnu s misijním jarmarkem. Bez pomoci mnohých – dospělých i dětí – by se to nemohlo uskutečnit. § Od pondělí večerní bohoslužby začínají v 17:30 hodin. § V pondělí a středu se bude zpovídat 45 minut přede mší svatou. Přijměte svátost smíření, abyste mohli pomoci duším v čistci. § V úterý v 9 hodin bude mše svatá v kapli charitního domu. § V úterý není Misijní klubko a ve středu není dětská mše svatá (jsou prázdniny). § Ve středu v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Josefa Koláře, … Čtěte celý příspěvek ….