Nedělní ohlášky: 15/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Tento týden jsou mše svaté v pondělí, středu a pátek večer. Příští neděli bude v 9 hodin procesí ke kapli sv. Anny, kde bude mše svatá. Proto v sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností. § Dar na kostel 1000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V sobotu má úklid skupina č. 4 Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 8/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Klub stolního tenisu daroval na kostel 800 Kč. Dary 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § V sobotu má úklid skupina č. 3 Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!