Nedělní ohlášky: 30/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Petrové a Pavlové darovali na kostel 2 800 Kč. Ročník 1959 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V sobotu má úklid kostela skupina č. 18 Horní Němčí – oznámení: · Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Horním Němčí mší svatou ve čtvrtek večer.