Farní ples 2019 – volná místa

Tento přehled slouží pouze pro informaci ohledně volných míst. Zasedací pořádek u konkrétního stolu si domluví lidé sami přímo na plese. Čísla židlí slouží pouze jako počet ne jako přesné umístění u stolu. Místenku je potřeba osobně zakoupit na faře nebo v sakristii po mši svaté. (Pro zobrazení přehledu na celou stránku klikněte na tento odkaz.)

Nedělní ohlášky: 6/1/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Štěpáni darovali na kostel 1 700 Kč. Dary Janů: 2 300 Kč. Mládež darovala: 9 300 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 94 616 Kč a 10 Euro. Děkujeme všem, kteří se obětavě zapojili a pomohli tak dobré věci. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu opět začínají mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 1. – 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička. § Misijní Klubko a Místní knihovna Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. … Čtěte celý příspěvek ….