Nedělní ohlášky: 25/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je venku křížová cesta a po ní třetí setkání Třídenní Modlitby matek v kostele. § Měsíční sbírka: 23 000 Kč. Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za Postní almužnu. § Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky: Květná neděle: od 14 hodin – farní a klášterní kostel v Uherském Brodě. Pondělí – 45 minut přede mší svatou. Úterý – od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí. § V úterý v 15,30 hodin budu zpovídat v charitním domě a v 16 hodin tam bude mše svatá. § Ve středu nejsou hodiny náboženství a večer není mše svatá. § Ve čtvrtek není setkání … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 18/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu manželé. § Josefové darovali na kostel 6 600 Kč. Dar ročníku 1933: 700 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu povedou křížovou cestu v 17 hodin děti 1. stupně. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte.  § Ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička na faře. § Ve čtvrtek v 18,30 hodin je ve farní dvoraně poslední hodina postní večerní školy. Budeme mluvit o zbývajících svátostech. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné před velikonočními svátky. § Třídenní Modlitby matek: pátek po mši svaté; sobota ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě. Přijďte se modlit … Čtěte celý příspěvek ….

Pozvánka na Triduum

Společenství Modliteb Matek DN Vás zve na březnové Triduum ve dnech 23-25.3.2018 v našem farním kostele v Dolním Němčí. V pátek začínáme po večerní mši, v sobotu pokračujeme ve 14.00 a v neděli ukončíme Triduum po křížové cestě. Přijďte společně prožít modlitby za naše rodiny a prosby, které Bůh vyslyšlí.