Nedělní ohlášky: 18/11/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1933 daroval na kostel 300 Kč. Ročník 1942 daroval na kostel 500 Kč. Dary 10 000 Kč na obnovu křížové cesty. Pán Bůh zaplať! § Rok se svatými – modlíme se novénu ke sv. Cecílii, kterou si připomene příští neděli před hrubou mši svatou. § Ve středu je mše svatá pro dětí (zvláště zvu 4. – 6. třídu). § Regionální setkání Fatimského apoštolátu se uskuteční příští neděli 25. listopadu od 15 hodin v Nivnici. § Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníka pro seniorku z Dolního Němčí. Náplní činnosti dobrovolníka jsou návštěvy klientky. Kontakty a další informace naleznete ve farním listu § V sobotu má úklid kostela skupina č. 4 Horní … Čtěte celý příspěvek ….