Dolní Němčí – oznámení:

§ Letošní padesátníci darovali na kostel 8 000 Kč. Rodiče dětí, které byly letos u 1. svatého přijímání darovali 2 500 Kč. Myslivci z Dolního Němčí darovali 2 000 Kč. Ročník 1945 daroval 1 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Fatimská mariánská pobožnost se v úterý 13. 10. bude vysílat přes AudioKostel.

§ Náboženství se na škole v tomto týdnu učí jako obvykle.

§ Příští neděli se nekoná sbírka na misie. Náhradní termín bude vyhlášen později Arcibiskupstvím.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do 28. října. Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden je mše svatá v Horním Němčí v úterý v 18 hodin a ve Slavkově ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Náboženství se na škole v tomto týdnu učí jako obvykle.

§ Příští neděli se nekoná sbírka na misie.

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a pátek kněz od 9 hodin navštíví nemocné.

§ Ve farním listu jsou upřesněné hygienické podmínky Růžencové pouti. Především nutnost roušek a poutníci by si měli vzít stoličky na sezení. Autobus pro 23 lidí je objednaný, ale pokud bude alespoň 15 zájemců, tak na Růžencovou pouť pojede menší autobus. Odjezd v 9,30 hodin ze zastávky u obchodu. Zapsat se můžete během neděle a pondělí. Do Brodu se chystají i pěší poutníci. Odchod od fary bude v 7 hodin.

§ Na děkanátní radě kněží bylo rozhodnuto, že se děkanátní krojovaný ples, který měl být opět v Dolním Němčí v lednu 2021, nebude konat. Také se nebude konat podzimní Netradiční Misijní cukrárna.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovali na kostel 2 500 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve farním listu jsou upřesněné hygienické podmínky Růžencové pouti. Především nutnost roušek a poutníci by si měli vzít stoličky na sezení.

§ Na děkanátní radě kněží bylo rozhodnuto, že se děkanátní krojovaný ples, který měl být opět v Dolním Němčí v lednu 2021, nebude konat.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz 12.3.2020)