Nedělní ohlášky: 9-9-2018

Dolní Němčí – oznámení: · Marie darovaly 15 000 Kč na restaurování 13. zastavení křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · V rámci Roku se svatými se tento týden se modlíme novénu ke sv. Ludmile. · Náboženství se začíná vyučovat od tohoto pondělí. V rozvrhu náboženství došlo ještě ke změně. 5 třída bude mít náboženství ve středu od 13:40 hodin. A 8. a 9. třída ve čtvrtek od 14:30 hodin. · Nácvik scholičky je přede mší svatou ve středu v 17:30 hodin na faře. · Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 1. – 3. třídu. Přede mší svatou od 17,45 hodin bude pro starší děti příležitost ke svátosti smíření na začátku školního roku. · Ve středu přede … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Dary nemocných: 9 100 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování křížové cesty. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! · První setkání scholičky bude již tento čtvrtek 6. 9. v 17 hodin na faře. Děti, jste srdečně zvané. · Na první pátek bude kostel otevřený od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. · V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. Autobus odjíždí ve 14 hodin od kostela. Autobus pojede, i když se zatím přihlásilo málo poutníků, protože se bude v Uherském Hradišti zastavovat … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 26/8/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Ročník 1945 daroval na kostel 2 000 Kč. Ročník 1952 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování 6. zastavení křížové cesty. Dalších 5 000 Kč na křížovou cestu. Pán Bůh zaplať! · Tento týden bude mše svatá místo středy v úterý večer, protože ve středu v Uherském Brodě při mši svaté v 18 hodin bude uvádět biskup Josef Nuzík nového děkana do služby. Jako místoděkan se této mše svaté zúčastním. · V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. O letošních prázdninách tragicky zemřeli dva mladí kněží (děkan Uherského Brodu a farář v Nedašově). V uplynulém akademickém školním roce se připravovalo na kněžství 24 bohoslovců (v roce … Čtěte celý příspěvek ….