Nedělní ohlášky: 5/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 15 500 Kč. Dar 5 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Začal měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Přicházejte na májové i spolu se svými dětmi a vnuky. Děti také dostaly v hodině náboženství Májovou cestičku k Bohu. (Pokud ji nemáte, je k dispozici v kostele u bočního oltáře Panny Marie.) Pobízejte děti, aby ji aktivně vyplňovaly. Bez vaší pomoci to nepůjde. Na konci května ji přinesou do kostela k vyhodnocení. § V pondělí 13. května (památka Panny Marie Fatimské) se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. § Pozívám k přípravě na biřmování. Vyplněnou přihlášku je třeba předat … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 28/4/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1955 daroval na kostel 1 000 Kč. Dar na renovaci křížové cesty: 1 000 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý nebude Misijní klubko. Ve čtvrtek setkání scholičky je již v 16,30 hodin. § Ve středu 1. května je v naší farnosti slavnost Výročí posvěcení kostela. V 8:30 hodin bude první májová pobožnost a v 9 hodin mše svatá. Hlavní celebrant bude dominikán z Uherského Brodu P. Jan Rajlich. Večer v 18 hodin jste srdečně zváni na varhanní koncert. § Na první pátek bude vystavena Nejsvětější svátost v 10 hodin. Prosím zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 … Čtěte celý příspěvek ….