Nedělní ohlášky: 20/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1935 daroval na kostel 1 000 Kč. Dary 21 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať § Od pondělí budou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 7. – 9. třídu. § Příští neděli je kněžský misijní den. Kněží v děkanátu se vystřídají ve farnostech. Do naší farnosti přijede P. Stanislav Matyáš ze Strání. § Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií nejlépe o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do středy 30. října. § Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina. § V sobotu … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 13/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 4. – 6. třídu. § Příští neděli světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie. Odpoledne od 14 hodin bude jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárna. § Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina a neděle další katecheze § V sobotu má úklid kostela skupina č. 15 Horní Němčí – oznámení: · Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať · Příští neděli je světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie a odpoledne od 14 hodin jste zváni do jubilejní 10. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 6/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Zítra je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. Autobus na Růžencovou pouť odjíždí v 9,15 hodin ze zastávky u obchodu. § Františci darovali na kostel 3 900 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať. § Manželé Radek a Ludmila Kadlčkovi (Formika) darovali 250 000 Kč na sochu sv. Anny, která bude na hlavním schodišti před kostelem. Upřímné Pán Bůh zaplať za tak velký dar. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 3. třídu. § Můžete se přihlásit knězi na sobotní biblickou hodinu v 18,30 hodin na faře. § V neděli 13. 10. v 15 hodin v kulturním domě bude loutková pohádka pro děti od 3 let – … Čtěte celý příspěvek ….