Nedělní ohlášky: 20/5/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dar ročníku 1952: 500 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Májové pobožnosti: pondělí, středa a pátek po mši, neděle v 18 hodin § Toto úterý 22. 5. v 19 hodin je ve farní dvoraně setkání pomocníků na Dětský den. Kdo můžete pomoci, prosím, přijďte. Děkujeme. § V úterý bude misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. A také třeťáky, aby opět mohli jít ke svatému přijímání. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § Příští neděli je sbírka na církevní školy v arcidiecézi. § Ve středu 30. května 2018 bude opět Malá pouť rodin … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 13/5/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1936 daroval na kostel 1 800 Kč. Další dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § Májové pobožnosti tento týden: Neděle 13/5 v 18 hodin; pondělí, středa, pátek a sobota – po mši svaté; příští neděle v 18 hodin § V úterý bude opět misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 6. – 9. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § Příští neděli bude mše svatá pouze v 10 hodin (slavnost 1. svatého přijímání). Proto v sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností. § V sobotu 2. června 2018 od 14:30 hodin bude již tradiční … Čtěte celý příspěvek ….