TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tuto sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos už je to v naší arcidiecézi 20. ročník! Od té doby už peníze ze sbírky pomohly mnoha lidem v nouzi, hlavně u nás, ale také v zahraničí. Peníze ze sbírky se rozdělují následujícím způsobem: 58 % zůstává v Charitě Uherský Brod, 22 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Výtěžek z letošního ročníku plánuje Charita Uherský Brod využit na přímou finanční pomoc lidem v nouzi a na budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 30/12/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Přes vánoce se vybralo při sbírkách 51 000 Kč. Další dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci. § Na první pátek v měsíci začne celodenní adorace až v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Zpovídání bude jen půl hodiny od 16,30 hodin. V 17 hodin bude společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání. § Na první sobotu bude přede mší … Čtěte celý příspěvek ….

Požehnané svátky!

Věřit znamená – zříkat se myšlenek, že Bůh je daleko a že je třeba vystačit si jen sám, – že zlo je silnější, že neexistuje žádné řešení, – že cesta odpuštění je pro slabé, že sám mám málo… Věřit znamená důvěřovat, – že Bůh, který je s námi, – že doplní naše snahy svou láskou, – že skrze naši lítost přetaví naše selhání – a že svým dotekem může uzdravovat naše srdce. Věřit znamená, mít naději, že z bláta našich životů může díky Němu každý den vytrysknout pramen. Šťastní ti, kteří uvěří, že Bůh je s námi. Požehnané svátky vánoční vám přeje P. Petr Hofírek