Nedělní ohlášky: 23/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Ročník 1989 daroval na kostel 1 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. (Na první pátek v červenci – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – celodenní adorace nebude.) § V sobotu má úklid kostela skupina č. 17 Horní Němčí – oznámení: · Měsíční sbírka: 4 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! · Děkuji všem, kteří připravili oltáře na Boží Tělo a těm, kteří pomohli s průběhem slavnosti. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 16/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na církevní školy: 17 000 Kč. Antonínové a Antónie darovali na kostel 7 610 Kč. Dary nemocných: 8 200 Kč. Dar 10 000 Kč na renovaci 4. zastavení křížové cesty. Dar 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Úmysly na další čtvrtletí (červenec – září) můžete dávat do krabice v kostele. § Od 22. – 27. 6. 2019 se v případě vyřízení pohřbu obracejte na P. Antonína Bachana z Hluku. § Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojujeme … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 9/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na církevní školy. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Rok se svatými – ve středu večer si připomeneme sv. Antonína. § Ve čtvrtek a pátek kněz navštíví nemocné (možnost přijmout svátost nemocných). § Na děkanátní pouť na Velehrad autobus nepojede! Jeďte osobními auty. § V neděli bude měsíční sbírka na opravy kostela. § Antonínové a Antónie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § Opět se můžete zapisovat do seznamu putování sochy Panny Marie Fatimské. § Protože se jede na farní pouť do Říma, bude letos slavnost Božího … Čtěte celý příspěvek ….