Milí přátelé,

obracím se na vás dnes s mimořádnou prosbou. Po 25 letech života Proglasu stěhujeme brněnskou centrálu rádia z Barvičovy 85 na Olomouckou 7. Samotné přestěhování je vždy organizačně i finančně náročné. Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet, než se přestěhovat. Chceme však této příležitosti využít k vybudování rádia, které by po všech stránkách vyhovovalo současným standardům rozhlasové práce. Až doposud jsme pracovali do jisté míry v provizorních podmínkách. V nových prostorách vám chceme poskytnout postupně také nové služby. Více se o tom dozvíte v textech, které vyšly o prázdninách v Katolickém týdeníku č. 34. Veškeré informace najdete na webu nase-radio.cz, který je celý zasvěcen nově budovanému rádiu. Výstavba prostor, technika, první rok nájmu a spuštění nových služeb vyjde na 11 miliónů Kč. Na první pohled vypadá toto číslo strašidelně. Proglas má však každý týden 70 000 posluchačů. Pokud by každý z nás, kdo Proglas poslouchá, poslal jen 160 Kč navíc oproti svému ročnímu příspěvku, ještě by zbylo. Proglas stojí na vaší věrné štědrosti, a za to vám z celého srdce děkuji.

Nově budovaný Proglas můžete podpořit darem na speciální účet – 4200042406/5500, nebo na portálu Darujme.cz.

Radio Proglas

Na základě nyní platných opatření ministerstva zdravotnictví zůstane růžencová pouť v Uherském Brodě 3. a 4. 10. s těmito úpravami:

  • je třeba, by všichni účastníci v kostele i na klášterní zahradě měli roušky,
  • kvůli radikálnímu omezení počtu osob na stání je třeba si přinést vlastní sezení (např. přenosné židličky), především na mši sv. v neděli na klášterní zahradu, ale také docela hodně do kostela,
  • průvod krojovaných bude zachován a pro krojované budou vyhrazena na klášterní zahradě místa k sezení,
  • kvůli radikálnímu omezení pohybu přes hranice se Slovenskem bude mše sv. v neděli v 9.00 v českém jazyce.

Doufáme, že v následujících dnech nepřijdou nová omezující opatření, další změny by byly zveřejněny především na webu klášterního kostela ub.op.cz.

Sestry a bratři,

být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!

Vaši čeští a moravští biskupové

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.

„Video přednášky, semináře, zkoušky. Internetové prostředí je připraveno tak, aby vyučující poskytli studentům nejlepší možné podmínky pro studium. Včetně osobních konzultací, které budou probíhat přes internetové aplikace. Můžeme tak propojit svět teologie napříč městy, ale i kontinenty,“ říká děkan teologické fakulty Peter Tavel.

Jeden příklad za všechny? Profesor Lubomír Žák žije a vyučuje na univerzitě v Římě. Teologii ale bude učit také na Univerzitě Palackého. Online. Je jedno, jestli své konzultace povede z „věčného města“ nebo třeba z New Yorku. „Na druhou stranu: nepřijet během studia do Olomouce by byla škoda. Proto umožníme zájemcům i osobní účast na některých interaktivních seminářích, pokud budou mít zájem,“ dodává garantka nového studijního programu Gabriela Ivana Vlková.

Vlastním tempem, ale odpovědně

Hlavním benefitem studia je fakt, že si každý může čas věnovaný studiu organizovat podle svého. To ale neznamená, že kurz nemá jasnou strukturu s přesnými podmínkami a pravidly. „Důležitou součástí studia je motivace studenta, kterou podpoříme průběžnými diskuzemi s pedagogy i mezi studenty navzájem a hodnocením dílčích úkolů v průběhu semestru. Žádný student nezůstane ztracen ve virtuálním prostoru,“ zdůrazňuje Gabriela Vlková.

Stovky videí a úloh, odkudkoliv na světě

Velkou část obsahu si zapsaní studenti mohou kdykoliv projít ve formě video přednášek. Jednou za týden ale tvůrci kurzu naplánovali živý webinář. Ten je blízko standardní výuce včetně možnosti diskutovat online o probíraných tématech. Jednotliví vyučující budou mít vypsané online konzultační hodiny. Kontakt mezi vyučujícím a studentem tak bude virtuální, ale zároveň zůstane osobní.

Tříletý studijní program nabídne studentům kompletní filosofický a teologický základ. Cílem je přivést posluchače k systematické reflexi nejrůznějších životních zkušeností. „Absolvent by (si) měl umět odpovědět na celou řadu otázek v perspektivě dialogu s lidmi různých kultur a hodnotového zaměření,“ dodává Vlková.

Kompletní bakalářský kurz teologie je připravený v e-learningovém prostředí. Jiný srovnatelný online kurz v Česku není. Aktuálně je teologie nabízená v českém jazyce. Uvažuje se také o akreditaci navazujícího magisterského studia a anglické podobě programu.

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky až do 18. října 2020. V letošním roce budou přijati uchazeči, kteří splňují podmínky přijetí na vysokou školu a podají přihlášku.