Nedělní ohlášky: 9/2/2020

Dolní Němčí – oznámení: § Boženy darovali na kostel 4 900 Kč. Nemocní darovali 7 200 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý 11. 2. 2020 v 19.00 ve farní dvoraně bude schůzka rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání. § Od pondělí 10. 2. bude na několik týdnů uzavřen klášterní kostel v Uherském Brodě. Všechny bohoslužby a zpovídání (pondělí – sobota 7:00, neděle 8:45 a zpovídání ve čtvrtek dopoledne a v pátek odpoledne) budou dočasně přeloženy do farního kostela. § Srdečně vás všechny zvu na krojovaný děkanátní ples, který bude v sobotu od 19,30 hodin. A děkuji všem, kteří jste přispěli do tomboly. § V sobotu má úklid kostela skupina č. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/2/2020

Dolní Němčí – oznámení: § Výtěžek farního plesu: 36 000 Kč. Dar ročníku 1954: 1 000 Kč. A dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať! § V pondělí při mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání. § Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 1. a 2. třída). § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné. § Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. § V úterý 11. 2. 2020 v 19.00 ve farní dvoraně bude schůzka rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání. Účast alespoň jednoho z rodičů NUTNÁ ! § Z Arcibiskupství Olomouc bylo písemně potvrzeno, že svátost biřmování se bude udělovat v neděli … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 26/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 17,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu. Sice není zapsaná ve Farním listu, ale bude. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída). Na první sobotu ráno je mše svatá v 7,30 hodin a přede mší svatou od 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeny děti, které letos půjdou k 1. svatému přijímání. · Měsíční sbírka byla 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať! · V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. § V sobotu má … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021. · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída). · Již tuto sobotu se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 12/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Jubilanti manželé Dufkovi darovali na renovaci křížové cesty 10 000 Kč. Další dar na renovaci 1 000 Kč. A dary na opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 3. třída). · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela. · O víkendu 24. – 26. 1. 2020 bude Třídenní Modlitby matek. · Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí možný termín na velkou farní pouť od pondělí 15. 6. do čtvrtka 18. 6. 2020. Tentokrát bychom putovali po jižní části naší republiky. Přesný program by se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 5/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Mládež darovala na kostel 10 500 Kč. Ročník 1934 daroval 700 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 102 095 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. · V pondělí při mši svaté se bude světit voda. Můžete si přinést prázdné nádobky a po mši svaté si svěcenou vodu nabrat. · Ve středu opět začínají mše svaté pro děti a tuto středu zvu především dětí z 1. a 2. třídy. · Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč. · Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/12/2019

Dolní Němčí – oznámení: · Jste dnes srdečně zváni na vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák v 15 hodin v našem kostele. · Štěpáni darovali na kostel 2 250 Kč. Janové darovali 2 150 Kč. Dary 3 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · Na první pátek bude od 10 hodin příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin zpovídání. V 17 hodin společná adorace a pak mše svatá. · V sobotu je Tříkrálová sbírka. Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně informační schůzka pro vedoucí skupinek v 19 hodin a bude se vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu v 8.30 hodin v kostele mše sv. s požehnáním pro koledníky · … Čtěte celý příspěvek ….