Nedělní ohlášky: 5/11/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes ve 13:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově. Začneme u hlavního kříže. § Dary nemocných: 4 200 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka. § Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě. § Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu. § V sobotu má úklid skupina č. 4 Horní Němčí – oznámení: § Dnes ve 14:30 … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/10/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Kostelní sbírka na misie: 16 300 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné. § Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve čtvrtek po mši svaté a v neděli v 13,30 hodin. § Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá se svátostným požehnáním. § Na první sobotu bude mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin. § Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc. § Do 8. listopadu je … Čtěte celý příspěvek ….