Nedělní ohlášky: 28/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je třetí setkání Třídenní Modlitby matek. Jste srdečně zváni. § Měsíční sbírka byla 17 200 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek NENÍ setkání malé scholičky. § Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání. § Na první sobotu bude v 6,45 hodin mariánská pobožnost a po ní mše svatá v 7,30 hodin. § Příští neděli při mši … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 21/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře. § Modlitební třídenní Modlitby matek bude tento pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Jste všichni srdečně zváni společně se modlit za svaté rodiny. § V sobotu je 11. Farní ples v kulturním domě od 19,30 hodin. Jste srdečně zváni. Vstupenky se stále prodávají v sakristii. Chtěl bych vás poprosit o dar do tomboly, který přineste na faru nejpozději do čtvrtečního večera. Děkuji. § V sobotu má úklid skupina č. 15 Horní … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 14/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1700 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela. § Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější. § Modlitební třídenní Modlitby matek bude o víkendu 26. – 28. ledna 2018. § Boženy vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou. § V sobotu má úklid skupina č. 14 Horní Němčí – oznámení: § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela. § Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, … Čtěte celý příspěvek ….