Triduum MM v červnu 2018

Triduum v červnu bylo nyní zaměřené na Ducha svatého a jeho dary Končí školní rok a rozhodly jsme se poděkovat Duchu svatému, za jeho dary a pomodlit se za naše rodiny, studenty, učitele a opatrovatele. Pátek – Duch svatý působí pokoj, radost a lásku Někteří z nás si myslí, že Duch je pouhé působení – nehmatatelné, přítomné kolem nás, možná působící hezké pocity, ale nějakým způsobem jen zdánlivé, že není skutečně osobou, ale spíše přízrakem, proto si jen stěží dokážeme Ducha svatého představit jako osobu. Postava Otce je nám jasnější – malíři ho zobrazují v lidské podobě a obecně míváme s otci nějakou zkušenost. Proto je pro nás jednoduché o Otci uvažovat jako o osobě. Ježíš, Bůh Syn, je také osobou: … Čtěte celý příspěvek ….

SVĚDECTVÍ Z VELKÉ FARNÍ POUTI

Chtěla bych napsat jen opravdu pár vět o letošní naší „Farní pouti.“ O tom duchovním jistě někdo napíše, ale já chci něco jiného. Přesto, že to nebyl žádný vellness pobyt, ani termální koupaliště, tak si myslím, že nás to posílilo a zahřálo. Navštívili jsme spoustu poutních míst, klášterů a kostelů, a všichni bez výjimky, to absolvovali bez nějakého reptání, nikdo nebyl otrávený, nepříjemný, a za to jim chci poděkovat. Tím přispěli k dobré pohodě, a toto je odměna a poděkování pro našeho pana faráře, za jeho úsilí dát dohromady lidi různých věkových kategorií. OTČE DĚKUJEME.     poutnice Františka Opět po roce jsme se vydali na farní pouť, která byla bohatá na poutní místa (navštívili jsme 14 míst) a na duchovní prožitky. … Čtěte celý příspěvek ….