Nedělní ohlášky: 19/8/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ludvíci darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1948 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Otec arcibiskup zve na oslavu svých 70 let při mši svaté v 10:30 hodin sobotu 1. září v katedrále sv. Václava v Olomouci. Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Otec arcibiskup zve na oslavu svých 70 let při mši svaté v 10:30 hodin sobotu 1. září v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Nedělní ohlášky: 29/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Protože došlo k odložení stavění lešení o týden, budou tento týden ještě mše svaté jaké obvykle v kostele. Tzn. v pondělí a ve středu v 18,30 hodin. Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin bude společná adorace. Pak mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude v 6,45 hodin fatimská mariánská pobožnost a pak mše svatá. Příští neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše svatá bude odpoledne v 15 hodin na svatém Antonínku, kde máme naši farní pouť. Autobus pojede ve 14 hodin a zapisovat se můžete vzadu v kostele. … Čtěte celý příspěvek ….