Nedělní ohlášky: 11/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu hnutí Modlitby matek. § Při misijní cukrárně se vybralo 26 765 Kč. Peníze pomohou dětem s nemocí AIDS. Při misijním jarmarku se vybralo 4 700 Kč. Tyto peníze pomohou dětem v Tanzánii. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijní cukrárny. Jsme moc rádi a vážíme si každých pomocných rukou. Ve farním listu najde děkovný dopis národního ředitele Papežských misijních děl. § V pondělí přede mší svatou je Fatimská mariánská pobožnost. § Misijní klubko zve všechny farníky na misijní křížovou cestu, která se koná v úterý 17.30 hodin v kostele. § Ve středu povede křížovou … Čtěte celý příspěvek ….

Misijní cukrárna na Českém rozhlasu Brno

Na misijní cukrárně jsme měli 2 zajímavé návštěvy. První byl redaktor Českého rozhlasu Zlín, který měl přímý vstup do vysílání. Tady je nahrávka. Druhou vzácnou návštěvou byl národní ředitel Papežským misijních děl, trvalý jáhen Leoš Halbrštát s manželkou. Fotky budou později.

Nedělní ohlášky: 4/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne začíná křížová cesta již ve 13,30 hodin. Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě. § Sbírka na Haléř sv. Petra: 15 800 Kč. Ostatní dary: 4 000 K. Pán Bůh zaplať! § V pondělí nejsou hodiny náboženství ve škole. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. § Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu žáci II. stupně (6. – 9. třída). Sraz dětí je v 16:50 hodin. Křížová cesta i mše svatá je pro všechny děti, takže spolu s nimi přijďte.  § Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní … Čtěte celý příspěvek ….