Nedělní ohlášky: 30/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Petrové a Pavlové darovali na kostel 2 800 Kč. Ročník 1959 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V sobotu má úklid kostela skupina č. 18 Horní Němčí – oznámení: · Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Horním Němčí mší svatou ve čtvrtek večer.

Nedělní ohlášky: 23/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Ročník 1989 daroval na kostel 1 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. (Na první pátek v červenci – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – celodenní adorace nebude.) § V sobotu má úklid kostela skupina č. 17 Horní Němčí – oznámení: · Měsíční sbírka: 4 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! · Děkuji všem, kteří připravili oltáře na Boží Tělo a těm, kteří pomohli s průběhem slavnosti. … Čtěte celý příspěvek ….