Nedělní ohlášky: 25/2/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 15 210 Kč. Františky darovaly na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 2 500 K. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je v rámci Misijního klubka tvořivá dílnička na misijní jarmark, který bude v rámci Netradiční cukrárny. Jste všichni srdečně zváni. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Ve středu přede mší svatou je křížová cesta s třeťáky a jejich rodiči. Zvu i další děti také na mši svatou. § Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy. § Na první pátek bude vystavena Nejsvětější Svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 16 hodin se … Čtěte celý příspěvek ….

Pastýřský list arcibiskupa Jana na začátku doby postní

† Drazí bratři a sestry, z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty. V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, … Čtěte celý příspěvek ….