Nedělní ohlášky: 6/5/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1954 daroval na kostel 500 Kč. Ročník 2000 daroval na kostel 500 Kč. Dar na opravy kostela: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Úmysly na mše svaté v pondělí a čtvrtek nejsou ještě obsazené. Můžete si úmysl přijít zapsat do sakristie. § V úterý bude májová pobožnost venku spojená s modlitbou za déšť, příhodné počasí a úrodu. Začneme v 18 hodin u kříže na Hlucké ulici a přes pole půjdeme ke kapli sv. Anny, kde bude májová pobožnost. Když bude pršet, pobožnost nebude. § Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 3. – 5. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/4/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na opravy kostela: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý 1. a 8. května nebude misijní Klubko. § Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § Na první pátek bude nejsvětější svátost vystavena od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Po mši svaté pak bude májová pobožnost. § V úterý začíná měsíc květen a budou opět bývat májové pobožnosti. Rozpis na tento týden najdete ve Farním listu. V … Čtěte celý příspěvek ….