Nedělní ohlášky: 13/1/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je Fatimská mariánská pobožnost v kostele. § Ve středu je mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 4. – 6. třídy. § Bude se připravovat rozpis lektorské služby pro nedělní bohoslužby. Pokud jste absolvovali děkanátní kurz pro lektory a nejste zapsáni v seznamu ve Farním listu, přineste, prosím, do příští neděle své osvědčení o kurzu na faru. Kdo lektorský kurz nemáte a chtěli byste se do této pravidelné služby zapojit, přihlaste se knězi. § Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma. § Dnes se začínají prodávat vstupenky na Farní ples. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 12 Horní Němčí … Čtěte celý příspěvek ….

Farní ples 2019 – volná místa

Tento přehled slouží pouze pro informaci ohledně volných míst. Zasedací pořádek u konkrétního stolu si domluví lidé sami přímo na plese. Čísla židlí slouží pouze jako počet ne jako přesné umístění u stolu. Místenku je potřeba osobně zakoupit na faře nebo v sakristii po mši svaté. (Pro zobrazení přehledu na celou stránku klikněte na tento odkaz.)