Nedělní ohlášky: 16/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Ludmily darovaly na kostel 11 880 Kč. Dar 3 000 Kč na restaurování 9. zastavení křížové cesty. Ostatní dary 6 000 Kč na restaurování křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · Ve farním listu je rozvrh hodin náboženství. Do prvních hodin nepřišly všechny děti, prosím, připomeňte to doma, aby přišly a pokud neodevzdaly přihlášku, tak aby ji vzaly do hodiny. · Milé děti, v úterý je již Misijní Klubko v 17 hodin ve farní dvoraně. Na Misijní den do Chocně budeme tvořit z šípků, jeřabin, rakytníku a jiných podzimních bobul. Kdo máte možnost, přineste je sebou do Klubka. · Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 4. – 6. třídu. · Ve čtvrtek … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 9-9-2018

Dolní Němčí – oznámení: · Marie darovaly 15 000 Kč na restaurování 13. zastavení křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · V rámci Roku se svatými se tento týden se modlíme novénu ke sv. Ludmile. · Náboženství se začíná vyučovat od tohoto pondělí. V rozvrhu náboženství došlo ještě ke změně. 5 třída bude mít náboženství ve středu od 13:40 hodin. A 8. a 9. třída ve čtvrtek od 14:30 hodin. · Nácvik scholičky je přede mší svatou ve středu v 17:30 hodin na faře. · Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 1. – 3. třídu. Přede mší svatou od 17,45 hodin bude pro starší děti příležitost ke svátosti smíření na začátku školního roku. · Ve středu přede … Čtěte celý příspěvek ….