Nedělní ohlášky: 10/3/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Františky darovaly na kostel 3 100 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Křížové cesty budou: dnes ve 14 hodin, středa a pátek v 17 hodin § V úterý v 17 hodin je tvoření pro misijní jarmark ve farní dvoraně. Ve středu křížovou cestu povedou třeťáci a jejich rodiče. Mše svatá je pak zvláště pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička. § Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání pastorační rady na faře. § V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin. § V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů. Informace k zapisování úmyslů najdete ve farním listu. § V pondělí … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 3/3/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka Svatopetrský haléř: 16 500 Kč. Dechová hudba Dolněmčanka darovala na kostel 1 000 Kč. Ročník 1933 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička. § Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. (Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.) Tento týden se bude zpovídat v pondělí a sobotu přede mší svatou. § Křížová cesta bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin. § Postní aktivity: Postní kapky, Postní almužna – viz. farní list § … Čtěte celý příspěvek ….