Nedělní ohlášky: 22/10/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 20 170 Kč. Anežky darovali na kostel 2 300 Kč. Další dary na kostel: 3 000 Kč. Při misijní cukrárně se vybralo 26 300 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Upřímné Pán Bůh zaplať! patří také všem pomocníkům netradiční cukrárny. § V úterý nebude Misijní klubko. Protože budou podzimní prázdniny pořádají Misijní klubko a ministranti DRAKIÁDU a to v sobotu 28.října 2018 ve 14 hodin na kopci u vodárny. Jsou zváni všichni milovníci pouštění dradků. Nejkrásnější draci budou odměněni. Akce proběhne jen za příznivého počasí. § Ve čtvrtek nebude scholička, protože jsou podzimní prázdniny. § POZOR! Příští neděli je změna času! § Oblastní Charita Uherský Brod zve všechny tříkrálové koledníčky na promítání filmu … Čtěte celý příspěvek ….