Nedělní ohlášky: 1/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § V pondělí a středu je mše svatá v 18,30 hodin. Ve čtvrtek na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá večer v 18,30 hodin. § Petrové a Pavlové darovali 4 100 Kč. Ročník 1958 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Na první pátek v měsíci bude od 9 hodin osobní adorace. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin se bude zpovídat. V 18 hodin společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání. § Na první sobotu v měsíci bude v 6:45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá. § Příští neděli odjíždí autobus na Velehrad … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/6/2018

Dolní Němčí – oznámení: § V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 18,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše v kapli charitního domu. V sobotu v 15 hodin je mše svatá za šedesátníky. § Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin. § Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září. § Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § V sobotu má úklid skupina č. 18 Horní Němčí – oznámení: § Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § Od čtvrtka do … Čtěte celý příspěvek ….