Nedělní ohlášky – 4/11/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes ve 13,30 hodin je na hřbitově pobožnost za zemřelé. § Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Dary na křížovou cestu: 4 000 Kč. V současné době je na obnovu křížové cesty našetřeno již 81 800 Kč. Tento čtvrtek přijedou restaurátoři z olomouckého arcibiskupství, aby doporučili způsob obnovy. § Rok se svatými – V pondělí začíná novéna ke sv. Anežce České. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu 1. a 2. třídu). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře. § Vzadu v kostele se opět můžete zapsat do putování sochy Panny Marie – Růže tajemná. § … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 28/10/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Kostelní sbírka na misie: 16 900 Kč. Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ročník 1943 daroval na kostel 1 000 Kč. Ročník 1941 daroval 500 Kč na kostel. Dary na křížovou cestu: 8 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! § Děkujeme všem pomocníkům při misijní cukrárně. I díky vám se podařilo vybrat 36 100 Kč na chudé děti v Africe. Pán Bůh zaplať! § Večerní mše svaté po změně času od tohoto týdne začínají v 17,30 hodin. § V tyto dny lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Přesné podmínky si přečtěte ve Farním listu. Protože jedna z podmínek je přijetí svátostí smíření, bude se v pondělí a středu zpovídat již od … Čtěte celý příspěvek ….