Nedělní ohlášky: 5/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Mládež darovala na kostel 10 500 Kč. Ročník 1934 daroval 700 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 102 095 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. · V pondělí při mši svaté se bude světit voda. Můžete si přinést prázdné nádobky a po mši svaté si svěcenou vodu nabrat. · Ve středu opět začínají mše svaté pro děti a tuto středu zvu především dětí z 1. a 2. třídy. · Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč. · Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/12/2019

Dolní Němčí – oznámení: · Jste dnes srdečně zváni na vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák v 15 hodin v našem kostele. · Štěpáni darovali na kostel 2 250 Kč. Janové darovali 2 150 Kč. Dary 3 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · Na první pátek bude od 10 hodin příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin zpovídání. V 17 hodin společná adorace a pak mše svatá. · V sobotu je Tříkrálová sbírka. Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně informační schůzka pro vedoucí skupinek v 19 hodin a bude se vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu v 8.30 hodin v kostele mše sv. s požehnáním pro koledníky · … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 22/12/2019

Dolní Němčí – oznámení: · Měsíční sbírka 17 530 Kč. Nemocní darovali na kostel 9 700 Kč. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! Štěpáni, Janové a mládež vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. · V pondělí v 7 hodin budou poslední rorátní modlitby a zpěvy. Večerní mše svatá nebude! · Tradiční otvírání betléma je na Štědrý den ve 14 hodin v kostele. Odnést si pak můžete betlémské světlo. · Letos nebudeme společně zpívat koledy před půlnoční ale až po ní na nově obnoveném kostelním schodišti. Prosím, zůstaňte a zapojte se. Něco na zahřátí určitě bude také. · Na Hod Boží vánoční bude otevřený kostel od 14 do 16 hodin. Můžete se zastavit s dětmi, … Čtěte celý příspěvek ….