Nedělní ohlášky: 23/4/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na kněžský seminář: 21 050 Kč. Ročníku 1939 daroval na kostel 500 Kč. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Protože je v pátek v 16 hodin pohřeb pana Františka Horáka, nebude již večerní mše svatá. Modlení za zemřelého bude ve středu v 17,30 hodin. § V pátek v 17 hodin bude spolčo pro děti ve farní dvoraně. Tentokrát se těšte na pravou židovskou velikonoční večeři. Proto je nutné se přihlásit SMSkou do středy na mobil 736767758 (Martina Smetanová). Děti, přijďte na tuto slavnost hezky oblečené … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 16/4/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Postní almužna: 15 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na kněžský seminář. § Zítra na velikonoční pondělí je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § V neděli Božího milosrdenství se od 14 hodin zpovídá ve farním kostele v Uherském Brodě a v 15 hodin je tam mše svatá. § Příští sobotu 22. dubna chtějí při mši svaté uzavřít církevní manželství František Vaculka z Dolního Němčí a Radka Hajdůchová také z Dolního Němčí. Pokud byste věděli o nějaké překážce, která by jim bránila uzavřít církevní manželství, oznamte to knězi. § V sobotu má úklid … Čtěte celý příspěvek ….