Nedělní ohlášky: 29/10/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Kostelní sbírka na misie: 16 300 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné. § Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve čtvrtek po mši svaté a v neděli v 13,30 hodin. § Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá se svátostným požehnáním. § Na první sobotu bude mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin. § Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc. § Do 8. listopadu je … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 22/10/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 20 170 Kč. Anežky darovali na kostel 2 300 Kč. Další dary na kostel: 3 000 Kč. Při misijní cukrárně se vybralo 26 300 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Upřímné Pán Bůh zaplať! patří také všem pomocníkům netradiční cukrárny. § V úterý nebude Misijní klubko. Protože budou podzimní prázdniny pořádají Misijní klubko a ministranti DRAKIÁDU a to v sobotu 28.října 2018 ve 14 hodin na kopci u vodárny. Jsou zváni všichni milovníci pouštění dradků. Nejkrásnější draci budou odměněni. Akce proběhne jen za příznivého počasí. § Ve čtvrtek nebude scholička, protože jsou podzimní prázdniny. § POZOR! Příští neděli je změna času! § Oblastní Charita Uherský Brod zve všechny tříkrálové koledníčky na promítání filmu … Čtěte celý příspěvek ….