Nedělní ohlášky: 22/4/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 13 500 Kč. Ostatní dary 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí místo růžence bude velikonoční pobožnost Cesta světla. (Přede mší svatou se nebude zpovídat.) § V úterý v 17 hodin je Misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 7. – 8. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § Setkání k modlitbě – Eucharistická hodina – bude od tohoto týdne ve čtvrtek od 14 do 15 hodin. § Prosba: Kdo by mohl věnovat staré badmintonové rakety (klidně i bez výpletu), ozvěte se, prosím, Martině Smetanové. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 15/4/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1933 daroval na kostel 800 Kč. Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať! § Tento týden (před nedělí Dobrého Pastýře) se modlíme za duchovní povolání. Za věrnost a svatost těch, kteří se již zasvětili Bohu. A také za nová kněžská a řeholní povolání. § V úterý v Misijním Klubku pojedeme na výlet na kole napříč Amerikou. Sraz v 17 hodin před farou. Vzít si sebou kolo, přilbu, svačinku, pití a propisku. Předpokládaný návrat v 19 hodin. Výlet bude jen za příznivého počasí. § Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 4. – 6. třídy. Ale přijďte i ostatní. § Ve čtvrtek je setkání … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 8/4/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na kněžský seminář: 21 400 Kč. Ostatní dary: 12 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je další Misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ale přijďte i ostatní. Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře. § V pátek 13. dubna je přede mší svatou od 17:45 hodin fatimská mariánská pobožnost. § Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje národní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, a to na příští neděli 15. dubna 2018. Výzva biskupů je ve farním listu. … Čtěte celý příspěvek ….