Nedělní ohlášky: 6/1/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Štěpáni darovali na kostel 1 700 Kč. Dary Janů: 2 300 Kč. Mládež darovala: 9 300 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 94 616 Kč a 10 Euro. Děkujeme všem, kteří se obětavě zapojili a pomohli tak dobré věci. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu opět začínají mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 1. – 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička. § Misijní Klubko a Místní knihovna Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. … Čtěte celý příspěvek ….

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tuto sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos už je to v naší arcidiecézi 20. ročník! Od té doby už peníze ze sbírky pomohly mnoha lidem v nouzi, hlavně u nás, ale také v zahraničí. Peníze ze sbírky se rozdělují následujícím způsobem: 58 % zůstává v Charitě Uherský Brod, 22 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Výtěžek z letošního ročníku plánuje Charita Uherský Brod využit na přímou finanční pomoc lidem v nouzi a na budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 30/12/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Přes vánoce se vybralo při sbírkách 51 000 Kč. Další dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci. § Na první pátek v měsíci začne celodenní adorace až v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Zpovídání bude jen půl hodiny od 16,30 hodin. V 17 hodin bude společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání. § Na první sobotu bude přede mší … Čtěte celý příspěvek ….