Nedělní ohlášky: 18/2/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost křížové cesty (zvláště určená pro vdovy). § Dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku. § Protože jsou prázdniny, tento týden není Misijní klubko ani Scholička. § Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy. Srdečně vás zvu. Účast i na jednom setkání vás může obohatit. § Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. § Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu. § Ochotné pomocníky z řad dospělých na Misijní cukrárnu prosíme, ať … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11-2-2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost k Panně Marii Lurdské. § Boženy na kostel darovaly 4 300 Kč. Ročník 1945, 1951 a 1973 darovali na kostel po 500 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý to bude v Misijní Klubku žít masopustním veselím. Proto jsou zvány všechny děti, i ty, co do Klubka nechodí. Těšte se na skvělou zábavu. Tak v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně se na váš těší „klubkaři“. § Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin. § Ve … Čtěte celý příspěvek ….