Nedělní ohlášky: 2/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Dary nemocných: 9 100 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování křížové cesty. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! · První setkání scholičky bude již tento čtvrtek 6. 9. v 17 hodin na faře. Děti, jste srdečně zvané. · Na první pátek bude kostel otevřený od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. · V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. Autobus odjíždí ve 14 hodin od kostela. Autobus pojede, i když se zatím přihlásilo málo poutníků, protože se bude v Uherském Hradišti zastavovat … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 26/8/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Ročník 1945 daroval na kostel 2 000 Kč. Ročník 1952 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování 6. zastavení křížové cesty. Dalších 5 000 Kč na křížovou cestu. Pán Bůh zaplať! · Tento týden bude mše svatá místo středy v úterý večer, protože ve středu v Uherském Brodě při mši svaté v 18 hodin bude uvádět biskup Josef Nuzík nového děkana do služby. Jako místoděkan se této mše svaté zúčastním. · V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. O letošních prázdninách tragicky zemřeli dva mladí kněží (děkan Uherského Brodu a farář v Nedašově). V uplynulém akademickém školním roce se připravovalo na kněžství 24 bohoslovců (v roce … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/8/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ludvíci darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1948 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Otec arcibiskup zve na oslavu svých 70 let při mši svaté v 10:30 hodin sobotu 1. září v katedrále sv. Václava v Olomouci. Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Otec arcibiskup zve na oslavu svých 70 let při mši svaté v 10:30 hodin sobotu 1. září v katedrále sv. Václava v Olomouci.