Nedělní ohlášky: 16/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na církevní školy: 17 000 Kč. Antonínové a Antónie darovali na kostel 7 610 Kč. Dary nemocných: 8 200 Kč. Dar 10 000 Kč na renovaci 4. zastavení křížové cesty. Dar 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Úmysly na další čtvrtletí (červenec – září) můžete dávat do krabice v kostele. § Od 22. – 27. 6. 2019 se v případě vyřízení pohřbu obracejte na P. Antonína Bachana z Hluku. § Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojujeme … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 9/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na církevní školy. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Rok se svatými – ve středu večer si připomeneme sv. Antonína. § Ve čtvrtek a pátek kněz navštíví nemocné (možnost přijmout svátost nemocných). § Na děkanátní pouť na Velehrad autobus nepojede! Jeďte osobními auty. § V neděli bude měsíční sbírka na opravy kostela. § Antonínové a Antónie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § Opět se můžete zapisovat do seznamu putování sochy Panny Marie Fatimské. § Protože se jede na farní pouť do Říma, bude letos slavnost Božího … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/6/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka pomoci křesťanům na blízkém východě: 7 200 Kč. Další dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Od zítřka se budou zapisovat úmysly jubilantů na další čtvrtletí. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Antonínovi. § Na první pátek v měsíci bude osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin bude společná adorace. § Příští neděli je arcidiecézní sbírka na církevní školy. § Antonínové a Antónie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § Příští neděli … Čtěte celý příspěvek ….