Misijní cukrárna – říjen 2018 – poděkování a fotogalerie

Už po osmé se díky obětavým maminkám, tatínkům, ochotným cukrářkám,  pomocnicím a především dětem,  mohla uskutečnit další  Misijní  Netradiční cukrárna.  Jsme za tuto pomoc moc vděční a vážíme si  všeho, co proto obětujete –  svůj čas i práci.  Velké díky  patří všem  hostům v cukrárně, se kterými  jsme mohli prožít krásné společné  odpoledne  a  svým mlsáním a štědrostí  pomoci potřebným dětem.  Ani bez Vás by se cukrárna nemohla uskutečnit.   Výtěžek z cukrárny  36 100Kč tentokrát poputuje na pomoc chudým dětem do Afriky. DĚKUJEME        P. Petr,  Erika Uhrová,  Jana Fibichrová

Misijní neděle v Dolním Němčí

Opět to byly naše děti, které i dnes s radostí a nadšením obsluhovaly naše milé návštěvníky 8. Netradiční misijní cukrárny. Moc jim za to děkujeme, protože svou pomocí přispěly chudým dětem v misiích. Velké poděkování patří dnes i všem maminkám a pomocnicím, za jejich obětavost a ochotu podpořit dobrou věc. Díky milým hostům v naší cukrárně jsme prožili všichni příjemné odpoledne, moc jim za to děkujeme, také za jejich velkou štědrost . Částka 36 100 Kč poputuje tentokrát na pomoc dětem v Africe.  I naše misijní klubko se připravovalo na Misijní neděli. Slyšeli jsme na výzvu papeže Františka, abychom prožívali radost z misijního dosvědčování. Před obědem to byla na mši svaté radostná modlitba a odpoledne radostná služba v misijní cukrárně. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 21/10/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes jste srdečně zváni do další netradiční misijní cukrárny, která bude od 14 do 17 hodin v kulturním domě. Těšíme se na vás. § Ročník 1949 daroval na kostel 500 Kč. Ročník 1953 daroval 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na misie. § Rok se svatými v Dolním Němčí – tento týden se modlíme novénu ke sv. Judovi Tadeášovi, který má svátek v neděli. § V úterý v 15,30 hodin je pohřeb pana Vojtěcha Garaie. § Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště kněz zve děti 7. – 9. třídy). § V sobotu 27. října pořádá Misijní klubko spolu s ministranty Drakiádu, která se koná ve 14 hodin na kopci … Čtěte celý příspěvek ….