Nedělní ohlášky: 26/2/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka Haléř sv. Petra: 18 050 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § V pondělí není večerní mše, protože v 15:30 hodin je pohřeb Antonína Horáka. § Ve středu je Popeleční středa. Začíná posvátná doba postní. Popeleční středa je den přísného půstu. (Půst od masa a pouze jednodenní úplné nasycení.) Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec, který se bude dávat také v neděli pouze při hrubé mši svaté. § Na první pátek bude od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. § Příští neděli 5. 3. … Čtěte celý příspěvek ….

Aktivity na dobu postní

Ve středu nám začíná doba postní (někdy se říká svatopostní doba). Je to tedy doba zvláštní Boží milosti pro obnovu našeho duchovního života. Nabízím několik aktivit, které nám mohou pomoci dobře prožít tuto svatou dobu, a vyzývám nás všechny k opravdovému postnímu snažení, které nám přinese duchovní radost. Postní úkoly (nejen) pro dospělé ve Farním listu – Každý týden najdete na stránkách Farního listu 6 postních úkolů na týden se zaměřením na různé křesťanské ctnosti (odvaha, víra, pravda, pokora, naděje a láska). Doplněno krátkou modlitbou. Postní cesta dětí s Ježíšem do Jeruzaléma – Pro děti je připravené postní putování s „cestovním pasem“ z Dolního Němčí do Jeruzaléma. Budeme se zamýšlet nad příběhy z evangelia. Plnit postní úkoly. Sbírat razítka do „cestovního pasu“.  A doprovázet … Čtěte celý příspěvek ….