Nedělní ohlášky: 25/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin. § Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela. § Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice. § V … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu. § Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné. § Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr. § V úterý v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 4/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. § Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně. § V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina. § V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. … Čtěte celý příspěvek ….