Nedělní ohlášky: 5/2/2017

Dolní Němčí – oznámení: § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída. § Pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče je opět ve středu. § Ve čtvrtek a pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. Kromě svátosti smíření a eucharistie bude možné přijmout i pomazání nemocných. § V pátek v 17,30 hodin bude v našem kostele studentská mše svatá pro mladé celého děkanátu. § V sobotu bude mše svatá v 8:30 hodin s udělování svátosti nemocných. § Zapište se vzadu v kostele do seznamu na putování sošky Panny Marie. § Děti, i letos jsme pro vás připravili Farní tábor. Přihlášky na tábor jsou vzadu v kostele. Bližší informace jsou ve Farním listu, u Martiny Smetanové … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dar ročníku 1949: 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 8. a 9. třída. § Mše svatá zvláště pro děti tento týden nebude ve středu ale ve čtvrtek, protože na Hromnice při mši budou představeni děti, které se připravují na první svaté přijímání. § Na první pátek vystavím Nejsvětější svátost v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. § V sobotu bude ráno mše v 7,30 hodin a před ní v 6,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. § V pátek 3. února je … Čtěte celý příspěvek ….