Nedělní ohlášky: 26/3/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka byla 24 130 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Od 18 hodin se děti 3. třídy spolu s rodiči budou modlit křížovou cestu. Další křížové cesty jsou v pátek v 18 hodin a v neděli ve 14 hodin. § Milé děti, tento pátek 31. 3. vás opět čeká spolčo dětí. Sejdeme se v 17 hodin ve farní dvoraně. Přijďte ve sportovním oblečení, za pěkného počasí půjdeme i ven. Nezapomeňte vzít sebou i své kamarády. Těší se na Vás Anička s Martinou § Srdečně zveme všechny maminky na … Čtěte celý příspěvek ….