Nedělní ohlášky: 12/3/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Františky darovali na kostel 2 600 Kč. Ročník 1942 daroval na kostel 1 000 Kč a ročník 1952 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. A sbírka minulou neděli po křížové cestě na Světový den modliteb činila 2 560 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § V pondělí v 16,30 hodin je modlení za Josefa Hořčicu, který má v úterý v 15,30 hodin pohřeb. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Od 17 hodin se prváčci a druháčci spolu se sestrou Miladou budou modlit křížovou cestu. § V sobotu v 9 hodin je mše svatá v charitním domě. § Příští … Čtěte celý příspěvek ….