Rozloučení s P. Josefem Stojaspalem

Milí farníci, všechny nás zaskočila zpráva o smrti P. Josefa Stojaspala. Pán života a smrti ho povolal na věčnost a my musíme s odevzdaností vyslovit: „Nebeský Otče, buď vůle tvá.“ S otcem Josefem se chceme uctivě a s velkou vděčností rozloučit a odevzdat plně Pánu Bohu. Tradiční modlení za zemřelého bude dnes v neděli v 17 hodin v Dolním Němčí. Pohřeb je v úterý ve 14 hodin a přijede otec biskup Josef Nuzík. Kostel bude otevřený k osobnímu rozloučení až od 13 hodin. Liturgický průvod půjde z fary. Očekává se větší počet lidí, proto se zajišťuje dostatečné ozvučení před kostelem. Prostor před farou a ulice Nad Kostelem a Pod Svahy budou pro auta uzavřeny. S organizováním parkování pomohou místní hasiči. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/2/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička. § Příští neděli je národní sbírka na Svatopetrský haléř. § I letos se připravuje pro děti Farní tábor. Pojede se až do Beskyd na Orlí Hnízdo ve Pstruží a to v termínu 13. – 20. července 2019. Bližší informace na lístku vzadu v kostele, kde jsou také přihlášky. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 17 Horní Němčí – oznámení: § Dar 1 200 Kč na kostel. Pán Bůh zaplať! § Příští neděli je národní sbírka na Svatopetrský haléř.