Nedělní ohlášky: 11/11/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na Charitu: 14 850 Kč. Myslivecký spolek Lanka DN a Honební společenstvo Lanka DN darovaly na kostel 2 000 Kč. Anežky darovali na kostel 2 800 Kč. Martinové darovali 300 Kč. 6 000 Kč na křížovou cestu. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Rok se svatými – Svatou Anežku Českou si připomeneme v pondělí večer při mši svaté. § V úterý nemá náboženství 6. a 7. třída! § V úterý 13. listopadu je v kostele Fatimská mariánská pobožnost v 17:30 hodin. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu třeťáky). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička … Čtěte celý příspěvek ….