SVĚDECTVÍ Z VELKÉ FARNÍ POUTI

Chtěla bych napsat jen opravdu pár vět o letošní naší „Farní pouti.“ O tom duchovním jistě někdo napíše, ale já chci něco jiného. Přesto, že to nebyl žádný vellness pobyt, ani termální koupaliště, tak si myslím, že nás to posílilo a zahřálo. Navštívili jsme spoustu poutních míst, klášterů a kostelů, a všichni bez výjimky, to absolvovali bez nějakého reptání, nikdo nebyl otrávený, nepříjemný, a za to jim chci poděkovat. Tím přispěli k dobré pohodě, a toto je odměna a poděkování pro našeho pana faráře, za jeho úsilí dát dohromady lidi různých věkových kategorií. OTČE DĚKUJEME.     poutnice Františka Opět po roce jsme se vydali na farní pouť, která byla bohatá na poutní místa (navštívili jsme 14 míst) a na duchovní prožitky. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § V pondělí a středu je mše svatá v 18,30 hodin. Ve čtvrtek na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá večer v 18,30 hodin. § Petrové a Pavlové darovali 4 100 Kč. Ročník 1958 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Na první pátek v měsíci bude od 9 hodin osobní adorace. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin se bude zpovídat. V 18 hodin společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání. § Na první sobotu v měsíci bude v 6:45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá. § Příští neděli odjíždí autobus na Velehrad … Čtěte celý příspěvek ….