Nedělní ohlášky: 30/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele třetí modlitební setkání Třídenní Modlitby matek. § Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 1 500 Kč. Ostatní dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 1. a 2. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Nyní se v rámci Roku se svatými modlíme novénu ke sv. Františkovi. V den jeho svátku – ve čtvrtek 4. 10. – se v kostele v 19 hodin (před setkáním farní rady) společně pomodlíme litanie k tomuto světci. Kdo můžete, přijďte. § Františci vybírají v sakristii dary na kostel a mši … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 23/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka na koberec: 37 000 Kč. Dar 1 000 Kč na 6. zastavení křížové cesty. Dar 500 Kč na křížovou cestu. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý je odjezd autobusu na Hostýn ve 12 hodin ze zastávky u kostela. Teple se oblečte, protože má být chladno. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 7. – 9. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Tento týden se modlíme v rámci Roku se svatými novénu ke svatému Václavu. § Tento týden můžete dávat své úmysly na mši svatou (poslední čtvrtletí tohoto roku) do krabice vzadu v … Čtěte celý příspěvek ….