Nedělní ohlášky: 24/1/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Výtěžek farního plesu činil 60 000 Kč. Měsíční sbírka: 18 770 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. (Ve čtvrtek náboženství není.) § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. § Třídenní Modlitby matek je v pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Rodiče, přijďte se modlit za své děti. § Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě. § Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele … Čtěte celý příspěvek ….

Výběrové řízení na ředitele církevních škol

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástupem do funkce 1. 8. 2016. Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedagogického směru, do Prostějova pětiletá a do Zlína čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole v rozsahu do tří stran. Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc do 29. února 2016 (rozhodující je datum podání přihlášky).