Nedělní ohlášky: 30/10/2016

  Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. DOLNÍ NĚMČÍ § Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída. § Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin. § Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 23/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať! § Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída. § Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru! § Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016. Horní Němčí – oznámení: § Sbírka na kapli … Čtěte celý příspěvek ….

Velké spolčo 5.10. 2016

Dneska jsme měli téma „duchovní trénink“. Začali jsme úryvkem 1Tm 4,6 – „Cvičení těla je užitečné…avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“ Nejdřív jsme se přesvědčili, jak je trénink důležitý tím, že kluci se snažili navléct nit na jehlu a holky si zkusily co nejdýl vydržet v poloze „plank“. Byla to srandovní podívaná. Poté následovala debata na dané téma. Vykládali jsme si, co posiluje naše tělo a k čemu to vede, ale také, co posiluje naši mysl a vztah k Bohu. Vznikla z toho bouřlivá debata, kde se chtěl každý vyjádřit…no, zas až tak žhavé to nebylo, ale i tak se mi líbilo, na co všechno děti přišly. Nakonec jsme si zahráli hru s názvem MYOCYTY (kterou … Čtěte celý příspěvek ….