Nedělní ohlášky: 2/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na opravy kostela: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. (Bohužel někteří sedmáci mají zájmové semináře a je těžké pro ně najít jeden stejný čas. Zvažuji, že by měli hodinu samostatně. Uvidíme po tomto pondělí.) § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvu všechny děti, především třeťáky. § Ve středu 5. října bude velké spolčo pro starší děti od 17 hodin ve farní dvoraně. § Znovu připomínáme, že každý čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. Připomeňte to svým dětem a vnoučatům. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 25/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin. § Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela. § Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice. § V … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu. § Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné. § Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr. § V úterý v … Čtěte celý příspěvek ….