Nedělní ohlášky: 29/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dar ročníku 1949: 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 8. a 9. třída. § Mše svatá zvláště pro děti tento týden nebude ve středu ale ve čtvrtek, protože na Hromnice při mši budou představeni děti, které se připravují na první svaté přijímání. § Na první pátek vystavím Nejsvětější svátost v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. § V sobotu bude ráno mše v 7,30 hodin a před ní v 6,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. § V pátek 3. února je … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 8/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele koncert sboru Dvořák z Uherského Brodu. Je to pěkné zakončení vánoční doby. Určitě přijďte. § Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 84 662 Kč. Děkuji dětem, vedoucím a ostatním, kteří se do sbírky zapojili. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída. § V pondělí po mši svaté bude setkání všech skupinek Modlitby matek na faře, na kterém se domluví další modlitební třídenní, které bude na konci ledna. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Mše svatá není jen pro třeťáky ale pro všechny děti. § Ve čtvrtek v 17 hodin je opět … Čtěte celý příspěvek ….