Nedělní ohlášky: 7/2/2016

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky Dary nemocných: 9 900 Kč. Dar opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin. § Ve čtvrtek je světový den nemocných. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout i senioři jako posilu v těžkostech stáří, i když nemají vážné zdravotní … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 24/1/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Výtěžek farního plesu činil 60 000 Kč. Měsíční sbírka: 18 770 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. (Ve čtvrtek náboženství není.) § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. § Třídenní Modlitby matek je v pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Rodiče, přijďte se modlit za své děti. § Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě. § Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele … Čtěte celý příspěvek ….