Nedělní ohlášky: 9/4/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes ve 14 hodin je křížová cesta po obci. § Dary nemocných: 8 700 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za postní almužnu. § Tento týden již nebudou hodiny náboženství, které učí otec Petr. Sestra Milada v pondělí učí jako obvykle. § Ve čtvrtek se dělal generální úklid kostela i fary. Děkuji všem ženám, které s úklidem pomáhaly. § Svatý týden v naší farnosti. V pondělí přede mší svatou je poslední příležitost přijmout před svátky svátost smíření. (Dnes od 14 hodin se zpovídá ještě v Brodě.) Ve středu je zpovídání a mše svatá v charitním domě a proto již večer nebude mše svatá v kostele. Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/4/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Při netradiční misijní cukrárně se vybralo 27 165 Kč. Děkujeme dětem, cukrářkám, maminkám i tatínkům za pomoc, které si moc vážíme. § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. § Ve středu bude Velké spolčo. Začátek je v 17:30 ve dvoraně. V případě hezkého počasí se půjde ven. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Od 18 hodin se děti modlí křížovou cestu. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné před velikonočními svátky se svatým přijímáním. § V pátek křížová cesta nebude, protože je první pátek v měsíci. A v neděli bude křížová … Čtěte celý příspěvek ….