Nedělní ohlášky: 18/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli je ve 14 hodin modlení za +Antonína Kadlčka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb. § Na pondělí v naší farnosti připadá Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost bude vystavena v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. I když vrcholí předvánoční shon, najděte si chvíli a přijďte se modlit do ticha kostela před eucharistií. Společná adorace bude přede mší svatou od 17 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání. V tento den se modlíme za otce arcibiskupa Jana a celou arcidiecézi. Budeme také prosit za bohoslovce, kteří zas tento den v modlitbách myslí na naši farnost. § Dary nemocných: 8 800 Kč. Ostatní dary: 2 000 … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dar biřmovanců na kostel: 6 400 Kč. Dar ročníku 1939: 500 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída. § V pondělí se nebude zpovídat přede mší svatou. § V úterý v 9 hodin je mše v kapli v charitním domě. Od 8:30 hodin tam budu zpovídat. Po mši svaté navštívím na pokojích ty, kteří budou mít zájem a nemohou přijít na mši svatou. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním. § V pátek je spaní na faře pro starší děti. Sraz je na … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 4/12/2016

Dolní Němčí § Dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída. § V pondělí v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Antonína Zimčíka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb. § Ve středu je večerní mše svatá (vigilie) ze čtvrteční slavnosti Panny Marie. Mše je zvláště pro děti a rodiče. § V pátek je spaní na faře pro menší děti. Sraz je na faře v 17 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele. § V sobotu je rorátní mše svatá ráno v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně. § Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí. § … Čtěte celý příspěvek ….