Nedělní ohlášky: 27/3/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Postní almužna: 13 030 Kč. Charita velmi děkuje za vaše dary. § Dary nemocných: 11 200 Kč. Ostatní dary 6 700 Kč. Dnes byla sbírka na kněžský seminář. Za vše Pán Bůh zaplať. § Dnes v 18,30 hodin můžete přijít na společnou modlitbu Novény k Božímu milosrdenství. Každý den se ji budeme modlit společně tady v kostele. Přehled přesných časů na jednotlivé dny máte ve farním listu v pořadu bohoslužeb. § Zítra v pondělí je jen ranní mše svatá v 7:30 hodin. V 10,30 hodin je novéna k Božímu milosrdenství. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření před Nedělí Božího milosrdenství. … Čtěte celý příspěvek ….

Víkend chval na Velehradě

Dne 12. 3. 2016 jsme se zúčastnily Víkendu chval na Velehradě, který byl určen pro všechny členy chválových kapel, organizátory chval a jejich rodinné příslušníky. Motto znělo: „Bůh přebývá na chválách svého lidu“. A opravdu to tak bylo. Cítily jsme, že Bůh je přítomen. Po celý den byl nabitý program – ranní chvály, mše svatá, svědectví z chval, přednášky, sdílení zkušeností ve skupinkách, večerní chvály a jiné. Velmi nás tento den obohatil. Získaly jsme užitečné rady a mohly s ostatními řešit problémy při vedení chval. Je velmi důležité si uvědomit, že Bůh je přítomný uprostřed chval. Má s námi určitý plán a my bychom se neměli bát pustit Ho do svého srdce a nechat se vést Duchem Svatým. Bůh je … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 20/3/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Josefové darovali na kostel 5 900 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Dnes je křížová cesta večer v 18,30 hodin. Začneme před farou. § Poslední příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky máte dnes v neděli od 14 hodin v Brodě. V pondělí přede mší svatou (případně i po mši svaté). V úterý v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově. A ve středu ve 14,30 hodin v charitním domě přede mší svatou (případně po mši). § Tento týden otec Petr nebude učit náboženství. Sestra Milada v pondělí učí jako obvykle. § V pondělí a úterý navštíví kněz nemocné. V pondělí od od 9 hodin nemocné na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, … Čtěte celý příspěvek ….