Nedělní ohlášky: 8/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele koncert sboru Dvořák z Uherského Brodu. Je to pěkné zakončení vánoční doby. Určitě přijďte. § Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 84 662 Kč. Děkuji dětem, vedoucím a ostatním, kteří se do sbírky zapojili. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída. § V pondělí po mši svaté bude setkání všech skupinek Modlitby matek na faře, na kterém se domluví další modlitební třídenní, které bude na konci ledna. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Mše svatá není jen pro třeťáky ale pro všechny děti. § Ve čtvrtek v 17 hodin je opět … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. § V sobotu 7. ledna je Tříkrálová sbírka v naší obci. Proto ve čtvrtek v 19 hodin bude setkání vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku ve farní dvoraně a budou se rozdávat také pláště. V sobotu sbírka začne v 8,30 hodin mší svatou ve farním kostele, při které koledníci přijmou požehnání. § V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. … Čtěte celý příspěvek ….