Nedělní ohlášky: 25/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka na kostel: 24 900 Kč. Štěpáni a Štěpánky darovali na kostel 1 400 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Dnes a zítra je otevřený farní kostel s betlémem odpoledne do 14 do 16 hodin. § V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína. § V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté bude obnova manželských slibů. § V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 10:30 hodin. § Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. … Čtěte celý příspěvek ….