Nejbližší akce

24. – 26. 3. 2017 Triduum – potřebujeme skupinku MM, která se ujme organizace a realizace tridua– naše zkušené matky (Erika, Iveta a Martina) totiž nemohou toto triduum připravit. Je to výzva!!! Pomůžeme! Pokud se nikdo nenajde, Triduu u nás nebude. neděle 14.5. (Den matek) – mše svatá v 10.30 h za maminky farnosti a společenství modliteb matek

TRIDUUM 27. – 29. 1. 2017

Pátek 27.1.2017 Symbolem byly střepy porcelánu, které jsme my maminky přinášely ke kříži Pánu Ježíši. Prosily jsme o odpuštění našich vin, našich rozbitých vztahů v rodině, mezi manžely, sourozenci, vztahů s rodiči, mezi lidmi, ve světě a vztahu s Bohem. Vše, co nás trápí, jsme Mu odevzdaly a On nás naplnil odpouštějící Láskou. Páteční Zamyšlení – modlíme se za své hříchy Páteční triduum, které jsme připravovaly tentokrát se symbolem střepů  porcelánu se  mi  jasně vybavilo,  jak  křehké a rozbité  můžou být  např. vztahy v rodině, mezi manžely, sourozenci, příbuznými, přáteli, mezi lidmi, ve světě a co víc  ve vztahu k Bohu. Jakých hříchů se dopouštíme a vzdalujeme se tak od Boží lásky. Jak je pak těžce sbíráme, skládáme a slepujeme. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/2/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 6 200 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře scholička. § V pátek od 17 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, udělejte si čas a přijďte! Těší se na vás Anička Stojaspalová.  § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. § Sestra Milada zve ženy na další setkání, které bude toto pondělí v 18 hodin v nových prostorách Centra pro rodinu v Uherském Brodě. Více ve Farním listu. § V sobotu má úklid skupina č. 3 Horní Němčí … Čtěte celý příspěvek ….