NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA – svědectví

V sobotu 28. května 2016 jsme se spolu s dalšími poutníky z naší farnosti a z našeho děkanátu vydali na Celonárodní pouť do Krakova – Lagiewniky, do svatyně Božího milosrdenství. Celá pouť, jak mše svatá, tak doprovodný program, tak i místa, která jsme mohli vidět, v nás zanechala silné zážitky. O některé se chceme s Vámi podělit. Na začátku nás překvapil obsah poutnického balíčku, který obsahoval lék Misericordyna. „Co to bude za lék?“, říkali jsme si. Po otevření krabičky jsme objevili růženec, obrázek Božího milosrdenství s modlitbou Korunky a příbalový leták, jak jej užívat, jak se Korunku modlit, v kterou dobu a jaké má pro nás účinky. Slavnostní mše svatá byla sloužena v bazilice Božího milosrdenství, do které jsme vstoupili … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 29/5/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na církevní školy (15/5): 13 500 Kč. Měsíční sbírka na opravy: (22/5): 14 560 Kč. Dar ročníku 1943: 1 450 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať. § Májové tento týden: pondělí – po mši; úterý – poslední májová v 18:30 hodin § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 15/5/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Dary na kostel: 4 500 Kč. Dnes byla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať. § Májové pobožnosti tento týden: neděle 14 hodin; pondělí, středa a pátek po mši. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § V pondělí je v 17,30 hodin modlení za zemřelou Marii Tumpákovou. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče a také májová s dětmi. Přijďte se opět modlit litanie k Panně Marii. § Ve čtvrtek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek také od 8,30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní. § V … Čtěte celý příspěvek ….