Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. Prosím, odevzdejte je nejpozději do konce tohoto týdne na faru. Předpokládaný rozvrh hodin najdete ve farním listu

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek od půl šesté bude příležitost ke svátosti smíření (zvláště zvu děti na začátku školního roku). V 18 hodin bude společná adorace a hned po ní asi tak v 18,20 hodin bude mše svatá se svátostným požehnáním.

· V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele v Dolním Němčí společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

To, že se budou konat světové dny mládeže s papežem v Krakově, jsem věděla už dávno, ale myšlenka, že bych na setkání jela, mně napadla až při častém poslouchání české hymny setkání, do které jsem se při prvním poslechu zamilovala. Společně se známými s Dolního Němčí jsem poslala přihlášku na 3 dny a vlastně ani nevěděla, co všechno tam zažiji. Ani trochu jsem netušila, co od takového setkání mládeže mám očekávat. V pátek jsme vyjížděli autem ve 3 hodiny ráno, abychom tam stihli nastávající program. Když jsme přijeli na místo, potkávali jsme mladé i starší lidi a já pochopila, že každý, kdo se cítí mladý duchem, se může setkání zúčastnit. V ten den večer se konala křížová cesta, ale největší zážitky si odnášíme ze sobotní poutě. Bylo nám řečeno, že na místo, kde se bude konat vigilie, půjdou všichni poutníci pěšky. Dostali jsme vstupenky do sektorů a všichni nám tvrdili, že máme dobré místa. V sobotu ráno nás nabádali, ať už vyjdeme (bylo kolem 10 hodin a vigilie měla začít v 7 hodin večer). Říkala jsem si, co tam tak dlouho na sluníčku budeme dělat, když cesta trvá 7 km? Radši jsme se ale přidali k davu lidí a vyšli. Za chvíli nás ale čekali nepříjemné tlačenice a hodinové čekání na místě. Cestou jsme putovali dál a dál a pořád jsme neviděli nikde ceduli s naším sektorem. Kolem nás projíždělo několik sanitek, protože lidé po cestě odpadávali horkem a to nás moc nepovzbudilo. Pořád jsem ale cítila Milosrdenství. Bylo všude. Ať už na úsměvech ostatních poutníků z celého světa, kteří neustále po cestě zpívali, lidí před svými domy, kteří nás oblévali vodou a zdarma podávali pet-lahve s vodou nebo nás pouštěli do svých domovů na wc. Cestou jsme se ubezpečovali a podporovali, že už tam musíme být. Na konci svých sil, úplně vyčerpaní jsme se po 20km cestě, kterou jsme šli 8 hodin, dostali do svého sektoru, shodili bágly a nachystali karimatky. Když jsme zjistili, kde sedíme, že jsme zezadu velkého oltáře a před sebou žádnou obrazovou televizi nemáme, byli jsme z toho zklamaní. Ale věděla jsem, že každá pouť musí být náročná, aby potom mohlo začít něco krásného. A tak se taky stalo! Zážitek nebylo jen být s miliony lidí na jednom místě a zpívat hymnu milosrdenství, být před zraky Svatého otce, spát pod širým nebem, potkat lidi z různých zemí i z České republiky, ale cítit Pána, který stojí při nás a skrze slova Svatého otce k nám promlouvá a povzbuzuje nás svými slovy: „Toto je tajemství, drazí přátelé: Všichni jsme voláni ke zkušenosti. Bůh od tebe něco očekává, Bůh od tebe něco chce. Bůh přichází otevřít všechno to, co tě uzavírá. Zve tě, abys snil, chce ti ukázat, že s tebou může být svět jiný. Tak je to: pokud ze sebe nedáš to nejlepší, svět nebude jiný. To je výzva.“ A když v neděli před začátkem závěrečné mše svaté kolem nás projel Svatý otec v blízkosti 10m, měla jsem slzy v očích, jaký to byl nepopsatelný zážitek. Jsem ráda, že jsem mohla jet se super partou, se kterými jsme se nejen neustále po cestě povzbuzovali, ale i užili spoustu zábavy. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách tohoto setkání a duchovně nás podpořili. Děkuji také Bohu, že mi umožnil na tomto setkání být a celou dobu nás provázel. Kamila Michalcová

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu je v 6,45 hodin mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí můžete vkládat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 1 100 Kč. Ostatní dary: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá pouze ve Slavkově v 17 hodin. (Od 16:30 hodin bude společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.) Mše svatá v Horním Němčí není.

§ Příští neděli je sbírka na lavice.

§ Zapisují se úmysly na mši svatou na další čtvrtletí.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 17 hodin v Horním Němčí.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše.

§ Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli vždy ve 13 hodin. Jste srdečně zváni k modlitbě za svoji rodinu.

§ V sobotu v 17 hodin je v kostele koncert česko-africké vokální skupiny. A po koncertu posezení s promítání fotografií a ochutnávkou konžských jídel ve farní dvoraně. A v neděli při hrubé mši svaté budou africké zpěvy a tance. Na vše vás srdečně zve Markéta Debroise roz. Daníčková.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod rozjíždí od září dětskou skupinu. Více na plakátu na nástěnce.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se domluvit s knězem.

§ Příští neděli je hodová mše svatá posunutá na 10,30 hodin.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na opravy: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. J

§ Eucharistická hodina: pátek 14 – 15 hodin.

§ V pátek od 17 hodin je poslední spolčo dětí v tomto školním roce. Takže, děti, určitě přijďte!

§ Antonínové a Antonie vybírají v sakristii na kostel a na mši svatou.

§ Tento pátek se koná již tradiční akce Noc kostelů. Náš kostel se sice nezapojí, ale holky z naší scholy Nekonečno budou vystupovat v bazilice na Velehradě večer a to od půl desáté do půl jedenácté. Můžete se přijet podívat. Schola vás srdečně zve.

§ V neděli 19. června v 17 hodin bude v kulturním domě divadelní představení Víkend s Bohem. Jste srdečně zváni. Lístky si v předprodeji můžete koupit v Galatexu u paní Horňákové, ale také na faře.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka na opravy (22/5): 4 000 Kč. Dar na lavice: 500 Kč. Ostatní dary na opravy: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 16 hodin je ve Slavkově pohřeb paní Věry Psotné. Proto nebude v úterý ráno mše svatá. Ve čtvrtek nebude mše svatá v Horním Němčí.