Nedělní ohlášky: 5/3/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 17 470 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. § V pondělí v 16,30 hodin je modlení za Ludvíka Zimčíka, který má v úterý v 15,30 hodin pohřeb. § Ve středu je mše svatá opět zvláště pro děti a rodiče. Od 17 hodin třeťáci a jejich rodiče povedou křížovou cestu. § V pátek povedou křížovou cestu vdovy. A v neděli ve 14 hodin se ji bude modlit společenství Modlitby matek. § Josefové vybírají v sakristii na mši a na kostel. Horní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Dary … Čtěte celý příspěvek ….