Nedělní ohlášky: 13/11/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Protože je ve čtvrtek státní svátek nebude večer setkání scholičky. § Příští neděli je měsíční sbírka na kostel. Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Nedělní ohlášky: 30/10/2016

  Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. DOLNÍ NĚMČÍ § Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída. § Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin. § Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 23/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať! § Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída. § Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru! § Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016. Horní Němčí – oznámení: § Sbírka na kapli … Čtěte celý příspěvek ….