Nedělní ohlášky: 8/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele koncert sboru Dvořák z Uherského Brodu. Je to pěkné zakončení vánoční doby. Určitě přijďte. § Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 84 662 Kč. Děkuji dětem, vedoucím a ostatním, kteří se do sbírky zapojili. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída. § V pondělí po mši svaté bude setkání všech skupinek Modlitby matek na faře, na kterém se domluví další modlitební třídenní, které bude na konci ledna. § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Mše svatá není jen pro třeťáky ale pro všechny děti. § Ve čtvrtek v 17 hodin je opět … Čtěte celý příspěvek ….