Boží Syn se narodil jako člověk v Betlémě.

Jak nejlépe oslavit událost starou 2000 let?

Dovol Ježíši, aby se teď narodil ve tvém srdci?

A jak se Bůh může narodit v tvém srdci?

Tím, že ho přijmeš do svého života.

A jak ho přijmout do života?

Jdi ke svatému přijímání a pak s Kristem rozmlouvej v modlitbě.

Požehnané svátky vánoční ti vyprošuje

P. Petr Hofírek

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli je ve 14 hodin modlení za +Antonína Kadlčka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Na pondělí v naší farnosti připadá Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost bude vystavena v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. I když vrcholí předvánoční shon, najděte si chvíli a přijďte se modlit do ticha kostela před eucharistií. Společná adorace bude přede mší svatou od 17 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání. V tento den se modlíme za otce arcibiskupa Jana a celou arcidiecézi. Budeme také prosit za bohoslovce, kteří zas tento den v modlitbách myslí na naši farnost.

§ Dary nemocných: 8 800 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zpovídat se bude tento týden ještě v pondělí přede mší svatou a v případě nutnosti ve čtvrtek po ranní mši svaté. Ve středu se zpovídat přede mší nebude! Využít můžete zpovídání dnes v neděli od 14 hodin v Brodě a v úterý od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída. Ve středu již hodiny náboženství nejsou!

§ Ve středu přede mší svatou bude tradiční mariánská pobožnost Hledání noclehu. Mše svatá je pak zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve středu bude další spolčo pro starší děti. Tentokrát ve vánočním stylu, takže si můžete vzít cukroví nebo oblíbené koledy na CD. Těší se na vás Karolína.

§ Ve čtvrtek je rorátní mše svatá v 7:30 hodin. Děti, máte prázdniny, přijďte na poslední roráty.

§ Scholička ve čtvrtek nebude. Další setkání bude až ve čtvrtek 5. ledna 2017.

§ Na Štědrý den vás schola a scholička zvou na tradiční Otvírání betléma ve 14 hod. Odnést si pak můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou zpívat v kostele koledy od 22 hodin.

§ Na Hod Boží vánoční a svátek sv. Štěpána bude kostel otevřený odpoledne od 14 do 16 hodin k prohlídce betléma. Prosím, zapište do seznamu, aby v kostele stále někdo byl. Děkuji.

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Štěpánky, Janové a mládež na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 40 500 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli můžete využít zpovídání od 14 hodin v Brodě a v úterý od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ V pondělí již nejsou hodiny náboženství.

§ Na Štědrý den zveme děti na Otvírání betléma ve 13 hodin do kostela. Odnést si pak můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou zpívat v kostele koledy od 20:30 hodin.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar biřmovanců na kostel: 6 400 Kč. Dar ročníku 1939: 500 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ V pondělí se nebude zpovídat přede mší svatou.

§ V úterý v 9 hodin je mše v kapli v charitním domě. Od 8:30 hodin tam budu zpovídat. Po mši svaté navštívím na pokojích ty, kteří budou mít zájem a nemohou přijít na mši svatou.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek je spaní na faře pro starší děti. Sraz je na faře v 18 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je poslední sobotní rorátní mše svatá v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Úmysly na leden, únor a březen můžete dávat vzadu do připravené krabice.

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Štěpánky na mši a na kostel.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Dolním Němčí ve čtvrtek 15. 12. na parkovišti před Jednotou (17:00 – 17:10 hodin).

Prosincová předškolička – Adventní setkání

Katolická základní škola zve předškoláčky a jejich rodiče na další Předškoličku. Setkání na téma „Adventní setkání“ se uskuteční ve středu 14. prosince od 16.00 do 17.00 hodin na I. stupni. Více informací webu školy – www.kzsub.cz

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 8 300 Kč. Dary na lavice: 1 600 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Zapisují se úmysly na mše svaté na leden, únor a březen 2017.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Horním Němčí na parkovišti před kostelem (16:30 – 16:40 hodin) a ve Slavkově na parkovišti před obchodním domem Hruška (16:45 – 16:55 hodin). Předem moc děkujeme.

Dolní Němčí

§ Dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída.

§ V pondělí v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Antonína Zimčíka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Ve středu je večerní mše svatá (vigilie) ze čtvrteční slavnosti Panny Marie. Mše je zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek je spaní na faře pro menší děti. Sraz je na faře v 17 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je rorátní mše svatá ráno v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Předvánoční zpovídání bude v Dolním Němčí v sobotu 17. 12. dopoledne.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PROSBA

Tříkrálová sbírka, která je na začátku ledna, se rychle blíží. Proto se opět na vás obracíme s prosbou o pomoc. Prosíme mladé a dospělé, aby se co nejdříve přihlásili Martině Smetanové jako vedoucí skupinek. Děti dostanou v náboženství informace a prosíme také o rychlé přihlášení. Děkujeme za pomoc.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Horní Němčí

§ Dary na lavice: 2 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek přede mší svatou v Horním Němčí bude příležitost ke svátosti smíření. (Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. 12. v 18 hodin.)

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.