Nedělní ohlášky: 1/1/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání. § V sobotu 7. ledna je Tříkrálová sbírka v naší obci. Proto ve čtvrtek v 19 hodin bude setkání vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku ve farní dvoraně a budou se rozdávat také pláště. V sobotu sbírka začne v 8,30 hodin mší svatou ve farním kostele, při které koledníci přijmou požehnání. § V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 25/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka na kostel: 24 900 Kč. Štěpáni a Štěpánky darovali na kostel 1 400 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Dnes a zítra je otevřený farní kostel s betlémem odpoledne do 14 do 16 hodin. § V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína. § V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté bude obnova manželských slibů. § V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 10:30 hodin. § Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. … Čtěte celý příspěvek ….