Požehnané vánoce 2016

Boží Syn se narodil jako člověk v Betlémě. Jak nejlépe oslavit událost starou 2000 let? Dovol Ježíši, aby se teď narodil ve tvém srdci? A jak se Bůh může narodit v tvém srdci? Tím, že ho přijmeš do svého života. A jak ho přijmout do života? Jdi ke svatému přijímání a pak s Kristem rozmlouvej v modlitbě. Požehnané svátky vánoční ti vyprošuje P. Petr Hofírek