Nedělní ohlášky: 20/3/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Josefové darovali na kostel 5 900 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Dnes je křížová cesta večer v 18,30 hodin. Začneme před farou. § Poslední příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky máte dnes v neděli od 14 hodin v Brodě. V pondělí přede mší svatou (případně i po mši svaté). V úterý v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově. A ve středu ve 14,30 hodin v charitním domě přede mší svatou (případně po mši). § Tento týden otec Petr nebude učit náboženství. Sestra Milada v pondělí učí jako obvykle. § V pondělí a úterý navštíví kněz nemocné. V pondělí od od 9 hodin nemocné na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, … Čtěte celý příspěvek ….

NETRADIČNÍ CUKRÁRNA – poděkování a ohlédnutí

Cokoli jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří a sester pro mě jste udělali. Mt 25,40 Díky ochotným maminkám a tatínkům, zvláště pak dětem, které si užívali s nadšením této akce, ale i některým biřmovancům, jsme mohli opět přispět dobré věci – pomoci dětem v misiích (15 670 Kč), které jsou odkázány na pomoc jiných. Děkuji všem, kterým není lhostejný život těchto dětí a pomohli jak s přípravou, tak se samotným průběhem cukrárny. Také vám všem, kteří jste podpořili dobrou věc a přišli si zamlsat. Věřím, že nás všechny hřeje v srdci skutek Božího milosrdenství. Erika Uhrová Často si všímáme těžkostí, vidíme nedostatky, problémy….. Ale je také moc dobře vnímat mnoho dobrého, které se děje kolem nás a není toho … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 13/3/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Sbírka na světové setkání mládeže v Krakově: 11 300 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Netradiční cukrárna: 15 670 Kč. Pán Bůh zaplať! § Křížová cesta tento týden bude ve středu v 17 hodin s dětmi (1., 2., 4. a 5. třída) a se sestrou Miladou. V pátek v 17 hodin a na Květnou neděli v 18:30 hodin. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § V sobotu je předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí od 9 hodin. Bude se zpovídat jen tak dlouho, dokud budou v kostele kajícníci. Ať tedy nepřijdete pozdě. § V sobotu bude děkanátní setkání mládeže v Uherském … Čtěte celý příspěvek ….