Nedělní ohlášky: 17/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § Toto úterý 19. dubna je opět další Velké spolčo pro děti druhého stupně od 18 hodin. Pokud bude hezky, půjde se ven, tak si nezapomeňte vzít sportovní oblečení. Sraz je ve farní dvoraně. § Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče. § Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč. HORNÍ NĚMČÍ § Dary na lavice: 2 000 Kč. Zbývá ušetřit 111 500 Kč. § Stále je možné se přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 10/4/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § Ve středu přede mší svatou je od 17,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče. § V sobotu v 18,30 hodin je další Večer chval v našem kostele. Jste srdečně zváni. § Příští neděli je celonárodní sbírka na TV Noe a rádio Proglas. § Charita Uherský Brod pořádá pro tříkrálové koledníky volné plavání. Více na facebooku charity nebo farnosti. Horní Němčí – oznámení: § Dary na lavice: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať. § V sobotu v Dolním Němčí v 18,30 hodin je další Večer chval v kostele. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 27/3/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Postní almužna: 13 030 Kč. Charita velmi děkuje za vaše dary. § Dary nemocných: 11 200 Kč. Ostatní dary 6 700 Kč. Dnes byla sbírka na kněžský seminář. Za vše Pán Bůh zaplať. § Dnes v 18,30 hodin můžete přijít na společnou modlitbu Novény k Božímu milosrdenství. Každý den se ji budeme modlit společně tady v kostele. Přehled přesných časů na jednotlivé dny máte ve farním listu v pořadu bohoslužeb. § Zítra v pondělí je jen ranní mše svatá v 7:30 hodin. V 10,30 hodin je novéna k Božímu milosrdenství. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření před Nedělí Božího milosrdenství. … Čtěte celý příspěvek ….