Nedělní ohlášky: 21/2/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes ve 14 hodin je křížová cesta. § Dary na kostel: 8 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Křížová cesta tento týden bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin. Ve středu křížová cesta s dětmi není, protože je přede mší modlení za zemřelého. Ale středeční mše svatá je zvláště pro děti a rodiče. Příští neděli po křížové cestě bude Světový den modliteb, které letos připravily ženy z Kuby. Srdečně vás všechny zveme. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § Toto úterý 23. února v 18 hodin zveme na další setkání vdov ve farní dvoraně. Budeme si povídat o „světle“ a nazdobíme si svíčku. Prosím, kdo přijdete, … Čtěte celý příspěvek ….