Nedělní ohlášky: 14/2/2016

DOLNÍ NĚMČÍ Boženy darovali na kostel 4 000 Kč. Dar ročníku 1940: 1 200 Kč. Dar ročníku 1957: 500 Kč. Ostatní dary 2 800 Kč. Pán Bůh zaplať! § Křížová cesta tento týden bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § Další Velké spolčo je tady! Setkáme se v úterý 16. 2. 2016 ve Farní dvoraně. Začínáme v 18:00. S sebou si vemte pohodlné oblečení a obuv a samozřejmě veselého ducha! Těšíme se na Vás! Vaše Nulky 🙂 § Příští neděli je celonárodní sbírka na Svatopetrský haléř. Vybrané peníze se budou posílat „do rukou papeži“, aby je použil na pomoc nejchudším. § V … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 7/2/2016

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky Dary nemocných: 9 900 Kč. Dar opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin. § Ve čtvrtek je světový den nemocných. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout i senioři jako posilu v těžkostech stáří, i když nemají vážné zdravotní … Čtěte celý příspěvek ….