Nedělní ohlášky: 24/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Dar na kostel: 500 Kč. Dnes byla sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne pohřeb. § Tento týden není ve středu mše svatá zvláště pro děti a rodiče. A v pátek při mši svaté není katecheze pro biřmovance. § Příští neděli si nepřipomeneme jen patrony našeho kostela, ale také výročí posvěcení kostela. § Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč. § Papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na sužovanou Ukrajinu. Kdo budete chtít, … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § Toto úterý 19. dubna je opět další Velké spolčo pro děti druhého stupně od 18 hodin. Pokud bude hezky, půjde se ven, tak si nezapomeňte vzít sportovní oblečení. Sraz je ve farní dvoraně. § Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče. § Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč. HORNÍ NĚMČÍ § Dary na lavice: 2 000 Kč. Zbývá ušetřit 111 500 Kč. § Stále je možné se přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 10/4/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať. § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § Ve středu přede mší svatou je od 17,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče. § V sobotu v 18,30 hodin je další Večer chval v našem kostele. Jste srdečně zváni. § Příští neděli je celonárodní sbírka na TV Noe a rádio Proglas. § Charita Uherský Brod pořádá pro tříkrálové koledníky volné plavání. Více na facebooku charity nebo farnosti. Horní Němčí – oznámení: § Dary na lavice: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať. § V sobotu v Dolním Němčí v 18,30 hodin je další Večer chval v kostele. … Čtěte celý příspěvek ….