Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovali na kostel 11 200 Kč. Nemocní darovali 5 600 Kč. Dar šedesátníků: 2 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 17,30 hodin je modlení za paní Františku Daňkovou, která má v úterý v 15,30 hodin pohřeb.

§ Milé děti, v úterý v 17 hodin ve Farní dvoraně Vás čeká první Misijní klubko. Letos se totiž Spolčo dětí přejmenovalo na Misijní klubko, protože se budeme zabývat programem Papežských misijních děl. Půjde o setkání, kde se budeme společně učit rozdávat radost kolem sebe, být laskaví a odvážní …. budeme se dozvídat spoustu věcí o životě lidí v misijních zemích. Nebojte se, nebudeme se jen učit, setkání bude mít rozmanitou náplň plnou her, tvoření a písniček. Tak přijďte mezi nás a vytvoříme spolu hezké společenství. MISIJNÍ KLUBKO BUDE KAŽDÉ ÚTERÝ. 🙂

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je Třídenní Modlitby matek v kostele. V pátek po mši svaté, v sobotu ve 13 hodin a v neděli ve 14 hodin. Přijďte se společně modlit za své rodiny.

§ V tomto týdnu můžete dávat své úmysly na mši svatou na říjen – prosinec vzadu v kostele do krabice.

§ Františci vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ Milí farníci, u příležitosti 30. výročí naší farní scholy vás zveme na oslavu tohoto výročí zahájenou mší svatou v sobotu 23. 9. v 15 hodin a po té následuje pro všechny od 17 hodin pásmo zpěvu, slova i fotografií v kulturním domě. Společně tak můžeme poděkovat Pánu za toto dílo.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 18 hodin bude sloužit mši svatou otec Kornek.

§ V tomto týdnu můžete dávat své úmysly na mši svatou na říjen – prosinec

Dolní Němčí – oznámení:

§ Marie darovali na kostel 12 150 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali 1 550 Kč. Ročník 1952: 1 000 Kč. Ročník 1944 daroval 1 000 Kč. Ročník 1942: 500 Kč. Ostatní dary: 5 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu 13. 9. bude Fatimská mariánská pobožnost v našem kostele přede mší svatou od 17:45 hodin. Ve dnech 12. – 13. 9. je národní pouť ve Fatimě, kterou můžete sledovat na TV Noe.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V tomto týdnu se zapisují pouze úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí.

§ Tento týden se začíná ve škole učit náboženství. Prosím žáky 2. třídy, aby všichni přišli v pondělí na 12:25 hodin do učebny náboženství, aby se mohly děti rozdělit do dvou skupiny (pondělní a čtvrteční). Žáci 3. třídy budou mít ve středu také společnou hodinu ve 12:25 hodin, na které se také rozdělí do dvou skupin.

§ V sobotu 14. 10. 2017 proběhne v Olomouci po mnoha letech biskupské svěcení dvou nových pomocných biskupů (Josef Nuzík a Antonín Basler). Pokud by byl zájem, mohl by jet z farnosti autobus. Zapisujte se do 24. září vzadu v kostele. Od pondělí opět začíná novéna před 13. dnem měsíce. (Fatimské jubileum)

§ V sobotu má úklid skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 2 000 Kč. Dar na kapli ve Slavkově: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek se začíná učit náboženství ve škole v Horním Němčí.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V tomto týdnu se zapisují pouze úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí.

§ V sobotu 14. 10. 2017 proběhne v Olomouci po mnoha letech biskupské svěcení dvou nových pomocných biskupů (Josef Nuzík a Antonín Basler). Pokud by byl zájem, mohl by jet z farnosti autobus. Zapisujte se do 24. září vzadu v kostele.

§ Po mši svaté je v sakristii krátké setkání farní rady.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar ročníku 1947: 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí opět začíná novéna před 13. dnem měsíce. (Fatimské jubileum)

§ V úterý 5. září 2017 ve 12 hodin odjíždíme na farní pouť na Svatý Hostýn. Zasedací pořádek je v informační skřínce před kostelem.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Marie vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 3 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Přihlášky do náboženství budou k dispozici ve škole u paní Warchilové. Hodina náboženství bude bývat ve čtvrtek. Náboženství začne od 14. září.