vecery-chval

Každý měsíc jsou v naší farnosti večery chval. Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete spolu vzdát písněmi i modlitbou chválu našemu Pánu.

Termíny večerů chval najdete na facebookových stránkách: Večery chval-Dolní Němčí nebo na www.vecerychval.cz.

Na všechny se těší Chválová kapela a P. Petr Hofírek.

Co jsou to večery chval? Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi – zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.


NAHRÁVKY

(V mobilním prohlížeči nemusíte instalovat aplikace SoundCloud, ale přes webovou stránku přehrajete písně, když kliknete na černé tlačítko Listen in browser.)